İÇ POLİTİKA

HABER ANALİZ

Genç Şairin Şaibeli Ölümü ve Huzistan’daki Gösteriler

Mehmet Koç

Etnik kimliklerin ulusal kimliğin önüne geçmesi ülke elitlerini endişelendirmektedir.

HABER ANALİZ

İran’ın Irak ve Lübnan’daki Gelişmelere Bakışı

Mehmet Koç

Irak ve Lübnan’daki gösteriler ABD, İsrail ve Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan bölgesel çatışmanın ekonomi ile sınırlı olmadığını göstermiştir.