İÇ POLİTİKA

İÇ POLİTİKA

İran’da COVID-19’un Toplum ve Siyaset Üzerindeki Etkileri

İç Politika Koordinatörlüğü

Bu çalışma, tematik bir yaklaşımla İran’da COVID-19 üzerine ileri sürülmüş bir dizi analizin anlamsallığını incelemektedir.

HABER ANALİZ

Ayasofya Kararının İran Kamuoyundaki Yankıları

Mehmet Koç

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesine yönelik karar çeşitli dinamiklerden oluşan İran kamuoyunda farklı tepkilere neden olmuştur.