İran’ın Afgan Lejyonerleri: Fatimiyyun Tugayı

12.12.2016
İsmail Sarı Koordinatör, Dış Politika
Rahimullah Farzam Araştırmacı, Dış Politika
Ahmad Jawid Türkoğlu Asistan, İç Politika

2003’te Irak’ın ABD tarafından işgali ve 2010’da başlayan Arap Baharı, mevcut güvenlik, ekonomik ve stratejik yapılarını altüst etmiştir. Bu süreçte büyük güçlerin ve bölgesel aktörlerin nüfuz kazanmak üzere Orta Doğu üzerindeki rekabeti, bölgeyi vekalet savaşlarının yaşandığı bir eylem alanına dönüşmüştür. ABD ve Rusya gibi sistemik güçler zaten, yerel, etnik, mezhebî ve siyasî nedenlerle yapay bir şekilde parçalanmış olan yapılardan da faydalanarak bölgesel aktörlerle yine başka bölgesel aktörlere karşı ittifaklar kurmuşlar ve böylece bölgesel ve küresel çatışma alanları arasında bir bağlantı (linkage) oluşmuştur. Bu açıdan Orta Doğu’daki bölgesel çatışma uluslararası sistemdeki çatışmayla iç içe geçmiştir.

İran Devlet Aklı Rasyonel Davranabilecek mi?

İsmail Sarı

İran’daki krizlerin yönetilebilmesi İran devlet aklının rasyonel yönünün ve bu yöndeki kadroların etkinlik kazanmasına bağlıdır.

Protestoların Gölgesinde Nükleer Anlaşma’nın Geleceği

İsmail Sarı Rahimullah Farzam

İran’a uygulanan yaptırımlar ülkeyi ciddi bir dar boğaza sürüklemiştir. Son eylemler de göstermektedir ki İran halkının ekonomik krize daha fazla dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır.