İran İslam Cumhuriyeti’nde Basın

İÇ POLİTİKA 23.05.2019
Süleyman Gündede Asistan, İç Politika

Son veriler İran’da günlük basılan gazetelerin yaklaşık %40-50’sinin geri döndüğünü ortaya koymuştur.

Hemen her ülkede olduğu gibi İran İslam Cumhuriyetinde de basın en tartışmalı konulardan biridir. İfade özgürlüğü, bağımsızlık/özerlik ve siyasi kültür gibi konularla doğrudan bağlantılı olan basın meselesi 1979 yılından itibaren her zaman önemli bir konu olmuştur. Ne var ki İran’da basın konusu kırk yılla sınırlı değildir. İran, 19. yüzyılda modernleşme sürecine girmesiyle beraber komşusu Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi askerî, siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda önemli dönüşümler geçirmeye başlamıştır. Yönetici seçkinlerce kapsamı sınırlı şekilde yürütülmeye çalışılan reform hareketleri, süreç içinde devletin temel dinamiklerini etkilemiş ve modern İran devletinin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Yapısal değişimler belki de en çok fikri alanda etkisini göstermiştir. Basının ülkenin gündelik hayatına girmesi bu değişimlerin en önemlilerinden biridir. Bu süreç, beraberinde siyasi tartışmaların daha geniş ölçekte yapılmaya başlamasını getirdiği gibi toplumda siyasallaşmayı da artırmıştır.

İran, Basın, Basın Kanunu, Gazete

ABD’nin Devrim Muhafızları Kararı İran’da Nasıl Yankılandı?

Süleyman Gündede

ABD yaptırımlarıyla bölgede iyice tecrit edilmeye çalışılan İran’ın ABD’nin bütün şartlarını olmasa bile bazı şartlarını kabul ederek masaya oturması beklenmektedir.

İran Basınında 31 Mart Yerel Seçimleri

Süleyman Gündede

31 Mart 2019’da Türkiye’de gerçekleşen yerel seçimler bütün dünyada olduğu gibi İran’da da ilgiyle takip edildi. AK Parti'nin Ankara’yı kaybetmesi ve İstanbul’un durumunun belirsizliği İran kamuoyunda büyük yankı buldu.