İran Milliyetçi Tarihyazımının Gözden Geçirilmesi ve Yeni Entelektüel Alanın Oluşumu

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 06.02.2021 Saati: 16:00-17:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Dr. Naseraddin Alizadeh
Konumu

Naseraddin Alizadeh’nin “Revising Iranian Nationalist Historiography and Shaping a New Intellectual Field” (İran Milliyetçi Tarihyazımının Gözden Geçirilmesi ve Yeni Entelektüel Alanın Oluşumu) başlıklı makale sunumu İRAM İstanbul tarafından 6 Şubat 2021 Cumartesi saat 16.00’da çevrim içi gerçekleştirilecektir. Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Alizadeh’nin sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Makalesinde 1990’lı yıllardan itibaren İran’da belirginleşen revizyonist tarih yorumlarınının ulusal tarih anlayışına eleştirilerini inceleyen Alizadeh, aynı zamanda İran’da milliyetçi tarihyazımının Kaçar Dönemi’nden itibaren seyrini de ele almaktadır. Aryan miti etrafında oluşan İran ulusal tarihine zıt olarak ülke içinde İslamcı ve ülke dışında seküler revizyonist tarih anlayışları ortaya çıkmıştır. Alizadeh, bu revizyonist tutumların ulusal tarih yazımının etkisini hafifleterek oluşturduğu yeni entelektüel alana odaklanmaktadır.