İran Türklerinde Babek ve Babek’i Anma Törenleri

Babek’i Anma Törenleri’nin başladığı 1999 yılından önce de İran Türklerinin bireysel veya grup olarak ziyaret ettikleri yerlerden olan Babek Kalesi, günümüzde İran Türkleri arasında bir hafıza mekânı niteliğindedir.

Türkiye’den sonra en fazla Türk nüfusu barındıran ülkelerden olan İran, yüzyıllar boyunca hem siyasi hem de kültürel bakımdan Türk hâkimiyetinin sürdüğü bir bölge olmuştur. İran’da yaşayan Türkler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de mimariden müziğe, şiirden el sanatlarına, anlatı unsurlarından dokunan halılardaki motiflere kadar çok geniş bir alanda kültürel etkilerini devam ettirmektedir.

Tabii olarak kültürel unsurların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki etkenlerin başında “dil” gelmektedir. Ancak İran’da 1925’te başlayan ve 1979’da sona eren Pehlevi hâkimiyeti boyunca Türklerin ana dilde eğitim ve yayın yapmaları başta olmak üzere Türkçe yapılan tüm kültürel faaliyetler yasaklanmış, İranlı Türk düşünürleri, şairleri, yazarları Türkçe ve Türk kültürü hakkında faaliyet yapma isteklerinden dolayı baskı görmüştür.

...

İran Türkleri, Babek Hürremi, Babek Kalesi, Babek’i Anma Törenleri, Direniş