İran’da Değişen Evlilik İlişkileri

TOPLUM / KÜLTÜR 27.01.2020
Umut Başar Kıdemli Uzman, Kültür ve Toplum

İran’da beklenmedik şekilde yükselen boşanma oranları ilk olarak toplum bilimcilerin akabinde siyasetçi ve devlet adamlarının dikkatini çekmiş ve boşanmanın önüne geçmek adına planlamalar yapılmaya başlanmıştır.

Aile kurumu, geleneksel İran toplumunda en önemli kurumlardan biri olup toplumsal düzen içerisinde ciddi işlev ve role sahiptir. Söz konusu kurum, din ve devletin yanında geçmişten günümüze İran toplumunu şekillendiren bir unsurdur. İran toplumunda meydana gelen her değişim ve dönüşümün kökeni ailede bulunabilir. Ayrıca toplumsal düzende meydana gelen kimi esaslı değişiklikler ya doğrudan ailede meydana gelmiştir ya da aile, değişiklikte yönlendirici olmuştur.

 

...

Evlilik İlişkileri, Artan Boşanma Oranları, Beyaz Evlilik, Çok Eşlilik, Aryan Nikâhı

İran’daki Koronavirüs Salgını Yaptırımların Baskısını Hafifletebilecek mi?

Umut Başar

İran’daki salgın genişledikçe “maksimum baskı” stratejisine muhalefetin artacağında şüphe yok. Ancak bu muhalefetin tam da seçim arifesinde Trump’ın tutumunu değiştirmeye yetip yetmeyeceği belirsiz.

İran'da Yüksek İdari Mahkemenin Ana Dili Öğretimine İlişkin Kararı

Umut Başar

İran’da ana dili öğretimine ilişkin tartışmaların kısa vadede sonuçlanmayacağı kesinse de Yüksek İdari Mahkemenin verdiği karar vatandaşlık hukuku açısından oldukça önemli ve anlamlı bir kazanımdır.