İran’da Hava Kirliliği Sorunu

EKONOMİ 16.11.2017
Merve Çakır Ekonomi Asistanı

Hava kirliliği, uzun zamandır İran’ı doğrudan etkileyen çevre sorunları arasında yer almaktadır.

Hava kirliliği, uzun zamandır İran’ı doğrudan etkileyen çevre sorunları arasında yer almaktadır. Zaman zaman sokağa çıkmanın yasaklandığı İran’da hava kirliliğinin doğrudan ve dolaylı yollarla sebep olduğu ölümler de giderek artış göstermektedir. İran’da hava kirliliğinin her geçen yıl daha da önemli bir sorun haline gelmesinde en önemli etken ülkenin sanayileşmede tercih ettiği çevreye zarar veren uygulamalarıdır. Ülkede sürdürülebilir ve çevre dostu bir büyümeye olanak sağlayabilecek adımlar gerek iç ve gerekse de dış faktörler sebebiyle atılamamıştır. Üstelik hava kirliliği sorunu ile mücadele hususunda devletin organize bir duruş sergileyememesi sorunun derinleşmesine neden olmuştur. Bu çalışmada İran’da hava kirliliğine neden olan faktörler (fosil yakıtların yoğun kullanımı, endüstriyel imalât ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazları) ayrıntılı bir şekilde analiz edilecektir. İran’da hava kirliliğinin şiddetlenmesinde büyük bir rol oynayan bu faktörlerle ilintili tedbirlerin uygulamaya konulması ve devlet kurumları arasında iş birliğinin iyileştirilmesi sorunun çözümlenmesinde önemli adımların başında yer almaktadır.

Hava kirliliği, İran, fosil yakıtlar, egzoz gazları, hava kalitesi

Yabancı Sermaye Çıkışı İran Ekonomisini Nasıl Etkiler?

Merve Çakır

Yaptırımların yürürlüğe gireceği tarihin yaklaşması, İran’da yüksek bütçeli yatırım yapan Avrupalı şirketlerin birbiri ardına faaliyetlerini durdurma kararlarını piyasalara duyurmasıyla sonuçlandı.

Ruhani’nin İkinci Dönem Ekonomi Politikaları

Murat Aslan Ahmad Zubair Nabizada

Önümüzdeki 4 yılda İran ekonomisinin seyri nasıl olacak?