İran'ın Göç Politikası ve Türkiye'ye Etkisi

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 08.01.2023 Saati: 20:00-21:30 Yeri: Çevrim İçi
Katılımcılar Dr. İsmail Hakkı Elçi
Konumu

Bu atölye çalışmasının temel amacı; Türkiye’nin yıllık yakalanan düzensiz göçmen sayısının yarısından fazlasına kaynak ve transit ülke olarak doğrudan etki eden İran’ın göç politikalarının, derinlemesine ele alınmasıdır. Öncelikle İran’da göçün tarihçesi, kurumsal ve yasal yapısı üzerinde durulacak; ardından sosyal, kültürel, güvenlik ve dış politikaya etkisi incelenecektir. Türkiye’nin Suriyeli göçmenler üzerinden yaşadığı göç sorununun benzerini yaklaşık 40 yıldır yaşayan ve bu anlamda büyük bir deneyime sahip olan İran’ın göç politikalarının, Türkiye’nin Suriyeli göçmen politikasına uygulanabilirliğinin sorgulanması, atölyenin ikincil amacını oluşturmaktadır. İran’ın göç politikaları, ülkenin en büyük göçmen sayısını oluşturan Afganlar üzerinden ele alınacaktır.   

Seminerlere katılım ücretsizdir. Başvurular 19-31 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak, başvuru sonuçları ise 3 Ocak 2023 Salı günü e-posta yoluyla katılımcılara bildirilecektir. 

Başvuru formu için tıklayınız

Detaylı bilgi ve sorularınız için: iramistanbul@iramcenter.org