Öz Geçmiş

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu ve aynı üniversiteden 2003 yılında Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında  yüksek lisans, 2011 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden ”Devrimden Günümüze İran’ın Rejim Paradigması ve Dış Politika Yönelimi” başlıklı teziyle 2016 yılında  doktora derecesini aldı.  2017 yılında çalışması en iyi doktora tez ödülüne layık görüldü. 2018-2019 yılları arasında Columbia Üniversitesi'nde post-doktora araştırmacısı olan Dr. Sarı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürede  Missouri State Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.  Çalışmalarında İran dış politikası, modern dönem Şiî sekülerleşme süreci, İran’da rejim ile muhalefetin entelektüel kökenleri ve güncel İran siyasetine yoğunlaşan Dr. Sarı, ileri düzeyde İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Yayınları

Yayınları