Pazartesi, Mart 27, 2017
Ana Sayfa Kadromuz

Kadromuz

Uzman ve Akademik Kadro
Alanında uzman akademisyenlerin görev yaptığı bağımsız ve bilimsel bir araştırma merkezi olan İRAM’da; Farsça, İngilizce, Arapça dillerine hakim farklı alanlardan değerli uzmanların yanı sıra yine kendi sahasında öne çıkan bağımsız araştırmacıların çalışmalarına da yer verilmektedir.

Kadromuz

auysal@iramcenter.org

Ahmet uysal iramcenter

Başkan
Ahmet Uysal
Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Ahmet Uysal, Southern Illinois University’de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2005-2009 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapan Uysal ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yar. Doç. olarak çalışmış ve aynı üniversitede 2010-2013 yılları arsında Doç. olarak görev yapmıştır ve 2013-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırma Enstitüsünde görev yapmıştır.

Siyaset sosyolojisi, Ortadoğu meseleleri ve Türk-Arap ilişkileri, medya ve toplumsal değişme konularında akademik çalışmalar yapan Uysal, 2010 yılından bu yana düzenlenen Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi’nin Genel Koordinatörlüğünü yürütmektedir. 2010 yılında “Mısır’da Türkiye Algısı” konusunda araştırmalar yapmak için Mısır’da yaşamıştır. Toplumsal hareketler çerçevesinden değişim dinamiklerinin birçok ülkede büyük benzerlikler gösterdiğinden hareketle özellikle Arap Baharı ve dinamikleri üzerine çok sayıda güncel değerlendirme yazıları yazmış ve akademik makaleler yayımlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerini bilmektedir.

huygur@iramcenter.org

Başkan Yardımcısı
Hakkı Uygur
Lisans öğrenimini Kazvin’deki İmam Humeyni Üniversitesinde, Yüksek Lisans öğrenimini ise Tahran Üniversitesinde  İslam Kültür ve Medeniyeti Tarihi bölümünde tamamladı. 2005-2010 yıllarında İstanbul’da bulunan Bilim Sanat Vakfı’nda (BİSAV) İran ve Farsça seminerleri verdi ve 2010-2014 yılları arasında merkezi Tahran’da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği’nde İdare ve Protokol Amirliği görevini yürüttü. 2011 yılında Tahran Üniversitesinde başladığı doktorasını 2015 yılında tamamladı. 2015-2016 yılları arasında TRT World kanalında çalıştı.

SETA, TASAM ve Al Jazeera Araştırma Merkezi gibi düşünce kuruluşlarına İran hakkında raporlar hazırlayan Uygur, 2003-2010 yıllarında yayımlanan Anlayış dergisi ile Dünya Bülteni haber sitesi için makaleler kaleme aldı.İyi düzeyde Farsça, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

safacan@iramcenter.org

İç Politika Koordinatörü
Serhan Afacan
2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. 2008 yılında Leiden Üniversitesi İran Çalışmaları bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2009 yılında bitiren Afacan 2015 yılında aynı üniversiteden doktora derecesini aldı. Çalışmalarında modern İran tarihi, İran’da toplumsal hareketler, devlet-toplum ilişkileri ve güncel İran siyasetine yoğunlaşan Serhan Afacan iyi derecede İngilizce, Farsça ve Arapça bilmektedir.

maslan@iramcenter.org

Ekonomi Koordinatörü
Murat Aslan
1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümünü dereceyle tamamladı.  İktisat yüksek lisansını 1997 yılında The American University-Washington DC’de tamamladı. 2004 yılında George Mason Üniversitesinde iktisat alanında doktora derecesini aldı. 2001-2004 yılları arasında George Mason Üniversitesinde asistan olarak çalışan Aslan 2004- 2005 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı.  Aynı Üniversitede 2005-2011  arasında Yrd. Doç olarak ders vermiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitsinde 2014 yılına kadar görevini sürdürüp bu üniversiteden Doçent ünvanı almıştır. 2014 yılında Ankara’da bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görev yapmaya başlamıştır. Aslan kamu ekonomisi, politik iktisat ve kurumsal iktisat alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

atemizel@iramcenter.org

Toplum ve Kültür Koordinatörü
Ali Temizel
1987 yılında Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans öğrenimini ve 2002 yılında Ankara Üniversitesinde “Ahmedî’nin Farsça Eserleri -Tenkitli Metin-İnceleme-Tercüme ve İndeks” teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılında Fars Dili ve Edebiyatı alanında Doçent unvanı alan, Fars Edebiyatı, İran’da Türk Lehçelerinin öğretimi, Selçuklu Tarihi ve Tasavvuf gibi konularda çalışan ve halen Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olan Ali Temizel, Farsça, Almanca ve Arapça bilmektedir.

isari@iramcenter.org

Dış Politika Koordinatörü
İsmail Sarı
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu ve aynı üniversiteden 2003 yılında Tarih alanında yüksek lisans, 2011 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden ”Devrimden Günümüze İran’ın Rejim Paradigması ve Dış Politika Yönelimi” başlıklı teziyle 2016 yılında doktora derecesini aldı. Çalışmalarında İran dış politikası, modern dönem Şiî sekülerleşme süreci, İran’da rejim ile muhalefetin entelektüel kökenleri ve güncel İran siyasetine yoğunlaşan Dr. Sarı, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

mkoc@iramcenter.org

İç Politika Uzmanı
Mehmet Koç
Lisans eğitimini İran’ın Kazvin kentinde Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini de Tahran Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünde “Devrim Sonrası İran’da Değişen Devlet ve Toplum İlişkisi” başlıklı tez çalışması ile aldı. Ankara ve Kırıkkale üniversitelerinin ortak doktora programında Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora çalışmalarına devam eden Koç ileri düzeyde Farsça ve orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

farhadrezaei@iramcenter.org

Dış Politika Uzmanı
Farhad Rezaei

Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını, “Ortadoğu’daki Girişimlerin İsrail Ulusal Güvenliğine Etkisi” adlı teziyle yüksek lisansını tamamlayan Farhad Rezaei, Sakarya Üniversitesinde ve ORMER’de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora tezinde “Iran’ın Nükleer Programı” üzerine odaklanmıştır.
Iran’s Nuclear Program: A Study in Proliferation and Rollback (New York: Palgrave Macmillan, 2016) adlı bir kitabı yayımlanmıştır.
The National Interest, Middle East Policy, British Journal of Middle Eastern Studies ve Asian Affairs gibi çeşitli yerlerde makaleleri yayımlanmıştır.
Farhad Rezaei ileri düzeyde İngilizce, Farsça, Kürtçe ve orta seviyede Türkçe bilmektedir.