Lübnan Genel Seçimleri ve İran

DIŞ POLİTİKA 02.05.2018
Taylan Çökenoğlu Araştırmacı, Dış Politika

On yıllardır vekalet savaşlarının yaşandığı Lübnan, küçük ama konumu ve demografik yapısı itibariyle Ortadoğu’nun en stratejik siyasi sahnelerinden biridir.

On yıllardır vekalet savaşlarının yaşandığı Lübnan, küçük ama konumu ve demografik yapısı itibariyle Ortadoğu’nun en stratejik siyasi sahnelerinden biridir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra yaşadığı silahlı çatışmalar, 15 yıl süren yıkıcı iç savaş ve sonrasındaki siyasi belirsizlikler aynı zamanda Lübnan’ı, bölgenin en istikrarsız ülkelerinden biri hâline getirmiştir. İç savaş sonrasında ülkenin siyasal gerilimler yaşadığı dönemler, daha çok seçimler öncesi ve sonrası olagelmiştir. Öyle ki Lübnan yakın tarihine bakıldığında, ülkenin siyasi anlaşmazlıklardan dolayı iki ayrı dönemde toplamda yaklaşık 3,5 yıl cumhurbaşkanı seçemediği görülmektedir.

Irak’taki Gösteriler Tahran-Bağdat İlişkilerini Nasıl Etkiler?

Rahimullah Farzam Taylan Çökenoğlu

Abdul Mehdi’nin istifasıyla oluşan siyasi boşluk ve her geçen gün protestocularla güvenlik güçleri arasında artan şiddet olayları, Irak’ı sonu gelmez bir iç savaşa sürükleyebilir.

Lübnan ve Irak Protestoları Nasıl Okunmalı?

Taylan Çökenoğlu

Protestoların sebebi olan yolsuzluk, kayırmacılık, ekonomik darboğaz, işsizlik ve dış müdahale gibi sorunlar temelde iki ülkenin de siyasal sisteminin yapısal karakteristiğinden kaynaklanmaktadır.