Öz Geçmiş

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden alan Merve Çakır, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. İRAM’a düzenli olarak katkı veren Çakır araştırmalarını makro iktisat başta olmak üzere kurumsal iktisat ve ülkelerin kurumsal yapılarının büyümeye etkileri üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Yayınları

Yayınları