Öz Geçmiş

Özgür Dikmen, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İstanbul Şehir Üniversitesinden “Yahudi Sekülerliği ve Modern Bir Din Olarak Yahudilik” başlıklı teziyle Siyaset Bilimi alanında ve Kudüs İbrani Üniversitesi’nden İsrail çalışmaları alanında yüksek lisans dereceleri aldı. Yahudi modernleşmesi ve İsrail siyaseti üzerine çeşitli çalışmaları bulunan yazar, Ortadoğu siyaseti, Avrupa Yahudi tarihi, modern Yahudi düşüncesi ve İsrail siyaseti gibi alanlarda akademik çalışmalarına devam etmektedir.