Perde Arkasındaki Terör Örgütü: Medhali Selefiler

Suudi Arabistan’ın es-Sahve akımına karşı kullanmak üzere ürettiği ve daha sonra kullanım alanını genişlettiği Medhali Selefiler, Yemen ve Libya örneklerinde görüldüğü gibi silahlı bir örgüte dönüşmüştür.

İslam’ın doğuşundan günümüze İslami akımların ve cemaatlerin Müslüman toplumlarda dinî hayata olduğu gibi sosyal ve siyasi gelişmelere de etkileri olmuştur. Söz konusu etki bazen olumlu ve bazen de olumsuz bir şekilde kendini göstermekle birlikte din ve siyaset ilişkilerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. İslami akımlar ve cemaatler, ülkelerin güvenlik ve istikrarında yapıcı bir rol oynadıkları gibi tam tersine toplumsal çatışmaların aktörleri ve tetikleyicileri olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle düşünce kodları ve söylemleri, toplumla ve devletle ilişkileri, sosyal hayata ve siyasete etkileri derinlemesine bir incelemeyi gerektirmektedir.

...

Selefiler, Medhali Selefilik, Suudi Arabistan, Libya, es-Sahve Akımı, Yemen

Sadr’ın Suudi Arabistan Ziyareti ve Hedefleri

İsmail Yaşa

Suudi Arabistan’ın daha önce de denediği Iraklı Arap Şiileri İran’dan uzaklaştırıp kendi yanına çekme girişiminin başarılı olma ihtimali yine şüpheli.

Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan’ı Nereye Götürür?

İsmail Yaşa

Kral Selman Bin Abdülaziz Çarşamba günü oğlu Muhammed Bin Selman’ı veliaht prens olarak atadı.