Öz Geçmiş

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünden “Orta Asya Güvenliğinde Bölge Dışı Güçler ve Rusya” başlıklı Yüksek Lisans teziyle mezun oldu.  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden “Rusya’nın Askeri Müdahaleleri” konulu teziyle doktora derecesini aldı. 2011’den itibaren Avrasya, Orta Asya, Orta Doğu, Rus dış politikası ve güvenlik politikaları ve Uluslararası Politika konularında çok sayıda akademik çalışmalarda bulunmuş, Türkiye’nin çeşitli düşünce kuruluşlarında çalışmıştır. Sabir Askeroğlu Rusça, İngilizce bilmektedir.

Yayınları

Yayınları

Yayınları

Yayınları