Öz Geçmiş

2011 yılında Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih anabilim dalında yüksek lisans öğrenimini "Safeviler Döneminde İran'da Avşarlar" teziyle tamamladı. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü doktora programına kabul edildi. Halen doktora programına devam eden Sertaç Sarıçiçek, çalışmalarında Safeviler dönemi İran tarihi, İran askeri tarihi, İran'ın kültürel tarihi ve güncel İran siyasetine ağırlık vermektedir. İngilizce, Farsça ve Ermenice bilmektedir.

Yayınları

Yayınları

Yayınları