TOPLUM / KÜLTÜR

TOPLUM / KÜLTÜR

Aşura, Siyaset ve Hayat

Tovhid Alizade

Geçmişte tecrübeli şahısların kontrolünde düzenlenen yas törenleri, günümüzde devletin kontrol ettiği meddahlar etrafında şekillenen siyasi etkinliklere evirilmiştir.

HABER ANALİZ

İran’ın Batı Azerbaycan Turizm Politikası ve Ermeni Badarak Yortusu

Sertaç Sarıçiçek

İran hükûmeti son yıllarda bilhassa Ermenilere yönelik dinî turizmin güçlendirilmesi yönünde girişimlerde bulunmaktadır.