Can Akcaoğlu

Özgeçmiş

Lisansını 2014 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, yüksek lisansını ise 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programında tamamlamıştır. Hâlihazırda Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programında eğitimini sürdürmektedir.

Son Yazıları