YAYINLARIMIZ

İÇ POLİTİKA

Huzistan’da Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

İç Politika Koordinatörlüğü

Varoşlarda yaşayan yüksek nüfusuyla Huzistan ili, varoşlaşma sorunuyla da yakından ilişkili olarak son yıllarda yapılan protesto eylemlerinin merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

İran’da Silahlı Gruplar: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Çağatay Balcı

İran’da faaliyet gösteren silahlı gruplar incelendiğinde, bu ülkenin çok farklı motivasyonlara sahip silahlı grupların etkinlik gösterdiği bir coğrafya olduğu görülmektedir.