YAYINLARIMIZ

EKONOMİ

Jeoekonominin Artan Rolü: Çabahar ve Gwadar Limanları Arasındaki Rekabet

H. Kürşad AslanYasir Rashid

Asya’daki güncel bölgesel gruplanmalar Avrasya bölgesinde küresel hâkimiyet mücadelesinin kızışacağını göstermektedir.

DIŞ POLİTİKA

İran’ın Levant’taki İzdüşümü: Hizbullah

Nazife Selcen Pınar Akgül

Hizbullah-İran ilişkileri her ne kadar salt “raison d’État (Ulusal Çıkar)” temelli bir ilişki olsa da “Direniş Ekseni” kavramıyla, üstün bir amaca hizmet eden “kutsal ittifakın” bir parçası gibi manevi değerler ve söylemler üzerinden tanımlanmaktadır.