Analiz

ŞİİLİK ARAŞTIRMALARI

Siyasal Şiilikte Otorite Çatışması: Velayet-i Fakih'e Karşı Şiraziler

Hadi Atay

Ülkelerinin bir dış tehdit altında olduğunu savunan İran siyasi elitleri, sık sık birçok toplumsal ve siyasal muhalefet hareketinin ardında da dış güçlerin bulunduğunu öne sürmektedir.

DIŞ POLİTİKA

Reel Politik Düzlemde İran-Çin İlişkileri

Ümit Alperen

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik vb. süreçler çerçevesinde gelişen temaslarda, Çin ulusal çıkarını merkeze alarak rasyonel ve pragmatik bir dış politika izlemektedir.