Perspektif

İÇ POLİTİKA

İran’ın Siyasi Suçlar Kanunu

Mehmet Koç

Modern dönemde siyasi suç kavramı ilk kez 1906 tarihli Meşrutiyet Anayasası ile İran’ın siyasal yaşamına girmiştir.

EKONOMİ

İran’da Hava Kirliliği Sorunu

Merve Çakır

Hava kirliliği, uzun zamandır İran’ı doğrudan etkileyen çevre sorunları arasında yer almaktadır.