Rapor

İÇ POLİTİKA

İran’ın İdari Yapısı

Mehmet Koç

İran’da idarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim (ademimerkeziyetçi) esaslarına dayanan bir yapıya sahiptir.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

İran’ın Siber Gücü

Ersin Çahmutoğlu

2010 yılına kadar siber savunma ve internetin kontrolü kapsamında faaliyetler yürüten İran, 2010 sonrasında operasyonel siber yeteneklere ağırlık vermiştir.