İRAM Akademi Güz 2021

İRAM Akademi Güz 2021

İran Araştırmaları Merkezi, İRAM Akademi Güz 2021 programıyla akademik faaliyetlerini İran araştırmaları sahasında yürütmek ve sahaya daha donanımlı girmek isteyen katılımcılara kapılarını açıyor.

Alanında uzman isimlerle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek seminer programı, 23 Ekim-20 Kasım 2021 aralığında İRAM İstanbul şubesinde yürütülecektir. Çeşitli uzmanlık seminerleri ve atölye çalışmalarının ilk adımı olarak tasarlanan program, cumartesi günleri 10.00-15.30 aralığında dört oturum şeklinde pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Etkinliğe giriş için kontroller HES kodu üzerinden yapılacaktır. İçişleri Bakanlığının 6 Eylül 2021 itibarıyla yayımladığı genelge kapsamında aşı olmamış ya da hastalığı geçirmemiş kişiler ise etkinlik tarihinden azami kırk sekiz saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolüyle programa kabul edilebileceklerdir.

Beş hafta sürecek seminerlerin içerikleri hakkında kısa bilgilendirmeler ve program akışını gösteren tablo metnin devamında görülebilir. Seminer içeriklerinin devamında künye bilgileri verilen ana metinlerin okunması ve tavsiye edilen filmlerin izlenmesi programdan istifadeyi arttıracaktır.

İRAM Akademi Güz 2021 programına başvurular 5-9 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak, başvuru sonuçları ise 20 Ekim 2021 tarihinde e-posta yoluyla katılımcılara iletilecektir. Programa katılım ücretsizdir. Katılımcıların daha sonra düzenlenecek uzmanlık seminerlerine devam edebilmeleri için yirmi oturumdan oluşan programın en az on altı oturumunu takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi ve sorularınız için: iramistanbul@iramcenter.org

 

 


İRAM Akademi Güz 2021 I. ve II. Oturum (İÇ POLİTİKA)

“1979 İslam Devrimi ve İslam Cumhuriyeti’nin Temel Kurumları”

Mehmet Koç (İRAM İç Politika Koordinatörü)

23 Ekim 2021 (10.00-11.00, 11.15-12.15)

İki oturumdan oluşan seminerde 1979 yılında gerçekleşen İran Devrimi’ne giden süreç ve nedenleriyle birlikte Devrim ile kurulan İslam Cumhuriyeti’nin temel kurumları ele alınacaktır. Devletin temel kurumları, görev ve yetkileri, gücün dağılımı ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılarak yasama, yürütme ve yargı erklerinin yapıları ve işleyişleri incelenecektir. Konu kapsamında karar verici kurum ve kuruluşları yöneten başat aktörlere ve Devrim sonrası ülke siyasetinde söz sahibi olan liderlere de yer verilecektir.

Okuma Listesi

 • Hairi, Abdul Hadi (1977). Shi'ism and Constitutionalism in Iran. Leiden: E.J. Brill.
   
 • Stempel, John D. (1981). Inside the Iranian Revolution. Bloomington: Indiana University.
   
 • Khomeini, Ruhollah (1981). Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini. (Trans. and annotated by Hamid Algar.). Berkeley: Mizan.
   
 • Bashiriyeh, Hossein (1984). The State and Revolution in Iran 1962-1982. New York: St. Martin’s.
   
 • Schirazi, Asghar (1987). The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic. London: I. B. Tauris.
   
 • Keddie, Nikki R. (2003). Modern Iran: Roots and Results of Revolution. New Haven: Yale University.
   
 • Abrahamian, Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University.
   
 • Arjomand, Said Amir (2009). After Khomeini: Iran Under His Successors.‎ New York: Oxford University.
   
 • Koç, Mehmet (2017). İran’da Devlet Yapısı ve Temel Kurumlar-I: Devrim Rehberliği, Ankara: İRAM. [Erişim Tarihi: 18.09.2021]
   
 • Koç, Mehmet (2018). İran’da Devlet Yapısı ve Temel Kurumlar-II: Yürütme Erki, Ankara: İRAM. [Erişim Tarihi: 18.09.2021]
   
 • Koç, Mehmet (2021). İran’ın İdari Yapısı. Ankara: İRAM. [Erişim Tarihi: 18.09.2021]

İRAM Akademi Güz 2021 V. ve VI. Oturum (İÇ POLİTİKA)

“İran’da Post-İslamcı Nesil ve Yeni Toplumsal Hareketler”

Esin Erginbaş (İRAM İç Politika Asistanı)

30 Ekim 2021 (10.00-11.00, 11.15-12.15)

İki oturumdan oluşan seminerde 1979 İslam Devrimi’nin üzerinden neredeyse kırk iki yıl geçmesi sonucu devrimci kuşak ile Devrim’i deneyimlememiş kuşak arasındaki farklılıklar temelinde ve İran’daki yeni toplumsal hareketler bağlamında post-İslamcı nesil ve bu neslin siyasal kültürü dönüştürme çabaları incelenecektir. Bu çerçevede post-İslamcı siyasetin merkezinde yer alan gençlik ve kadın hareketlerine yer verilecek, bu hareketler aracılığıyla söz konusu aktörlerin siyasal ve toplumsal talepleri ele alınacaktır.

Okuma Listesi

 • Binder, Leonard (1962). Iran: Political Development in a Changing Society. Berkeley and Los Angeles: University of California.
   
 • Arjomand, Said Amir (ed.) (1984). “From Nationalism to Revolutionary Islam: Essays on Social Movements in the Contemporary Near and Middle East”. Albany: State University of New York.
   
 • Oğuz, Sami ve Çakır, Ruşen (2000). Hatemi’nin İranı. İstanbul: İletişim.
   
 • Khosrokhavar, Farhad (2002). “Postrevolutionary Iran and The New Social Movements”, Eric Hooglund (ed.). Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transition in Iran since 1979. New York: Syracuse University.
   
 • Alavi, Nasrin (der.) (2006). Biz İranız: İranlı Gençler Tartışıyor. çev. Ali Çakıroğlu. İstanbul: Aykırı.
   
 • Afshari, Ali and H. G. Underwood (2007). “Iran’s Resilent Civil Society: The Student Movement’s Struggle”. Journal of Democracy 18 (4), 80-94. [Erişim Tarihi: 18.09.2021]
   
 • Ebadi, Şirin (2013). İran Uyanıyor. çev. Eda Aksan. İstanbul: Hemen Kitap.
   
 • Roy, Olivier ve Khosrokhavar, Farhad (2013). İran: Bir Devrimin Tükenişi. çev. İsmail Yerguz. İstanbul: Metis.
   
 • Bayat, Asef (2015). İslam’ı Demokratikleştirmek: Toplumsal Hareketler ve Post-İslamcı Dönüş. İstanbul: İletişim.
   
 • Bayat, Asef (der.) (2016). Post-İslamcılık: Siyasal İslam’ın Değişen Yüzü. çev. Emek Şevket Ataman. İstanbul: Litera.
   
 • Saikal, Amin (2019). “Iran Rising: The Survival and Future of the Islamic Republic”. Princeton: Princeton University.

İRAM Akademi Güz 2021 III., IV., VII. ve VIII. Oturum (DIŞ POLİTİKA)

“İran Dış Politikasına Giriş”

Dr. Bilgehan Alagöz (İRAM Dış Politika Koordinatörü & Marmara Üniversitesi Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

23 Ekim 2021 (13.15-14.15, 14.30-15.30)

30 Ekim 2021(13.15-14.15, 14.30-15.30)

Dört oturumdan oluşan seminerde İran İslam Devrimi sonrası İran dış politikasının ana dinamiklerinin tarihsel ve teorik açıdan kavranması ve analizi hedeflenmektedir. Bu bağlamda İran’ın İslam Devrimi öncesinden gelen ve 1979 sonrası ideolojisi ekseninde şekillenen dış politikası irdelenecek, devamlılıklar ve değişimler karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilecek ve günümüze kadar sürdürülen siyaset kronolojik olarak ele alınacaktır.

Okuma Listesi

 • Baktiari, Bahman (1996). Parliamentary Politics in Revolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics. Florida: University of Florida.
   
 • Üstün, İsmail Safa (1999). İran İslam Cumhuriyeti Yönetim Biçimi. İstanbul: Birleşik.
   
 • Freedman, Robert O. (Haziran 2000). “Russian-Iranian Relations in the 1990s”. Middle East Review of International Affairs, 4 (2). 65-78.
   
 • Moslem, Mehdi (2002). Factional Politics in Post-Khomeini Iran. Syracuse & New York: Syracuse University.
   
 • Marschall, Christin (2003). Iran’s Persian Gulf Policy From Khomeini to Khatami. London: Routledge. 3-100.
   
 • Atabaki, Touraj (der.) (2006). İran ve I. Dünya Savaşı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
   
 • Hen-Tov, Elliot (Winter 2006-2007). “Understanding Iran’s New Authoritarianism”. The Washington Quarterly, 30 (1), 163-179.
   
 • Wright, Steven (2007). The United States and Persian Gulf Security: The Foundations of the War on Terror. Reading Berkshire: Ithaca.
   
 • Ehteshami, Anoushiravan and Zweiri, Mahjoob (2008) Iran’s Foreign Policy from Khatami to Ahmedinejad. UK: Ithaca. 1-17, 37-73.
   
 • Katouzian, Homa and Shahidi, Hossein (2008). Iran in the 21st Century: Politics, Economics & Conflict. New York: Routledge.
   
 • Abrahamian, Ervand (2009). Modern İran Tarihi. çev. Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
   
 • Arjomand, Said Amir (2009). After Khomeini: Iran Under Successors. Oxford: Oxford University.
   
 • Habibi, Nader (2010). “The Impact of Sanctions on Iran-GCC Economic Relations”, Middle East Brief, Massachusetts: Brandeis University Crown Center for Middle East Studies, No 45. [Erişim Tarihi: 18.09.2021]
   
 • Hen-Tov, Elliot and Gonzalez, Nathan (Winter 2011). “The Militarization of Post-Khomeini Iran: Praetorianism 2.0”, The Washington Quarterly, 34 (1), 45-59. DOI: 10.1080/0163660X.2011.534962
   
 • N. Rozsa, Erzsebet (Spring 2011). “Iran and China- Looking for an Alliance and Regional Power Status”. Iranian Review of Foreign Affairs, 2 (5), 117-161.
   
 • Sahriatinia, Mohsen (Winter 2011). “Iran-China Relations: An Overview of Critical Factors”. Iranian Review of Foreign Affairs, 1 (4). 57-85. [Erişim Tarihi: 18.09.2021]
   
 • Alagöz, Bilgehan (2016). “2003 Irak Savaşı Sonrası Basra Körfezi’nde Etkili Bir Unsur Olarak Güvenlikleştirme Siyaseti”, Avrasya İncelemeleri Dergisi/Journal of Eurasian Studies (AVİD), 5 (2), 233-272. [Erişim Tarihi: 18.09.2021]

İRAM Akademi Güz 2021 XIII. Oturum (EKONOMİ)

“İran Ekonomisinin Genel Çerçevesi”

Birkan Kemal Ertan (İRAM Ekonomi Asistanı)

13 Kasım 2021 (10.00-11.00)

İran ekonomisi, temel ve cari özellikleriyle ülkenin içinde bulunduğu şartları etkilerken siyasi, askerî ve kültürel gelişmelerden de etkilenir. Her ne kadar İran çalışmalarında daha çok siyasi ve kültürel konulara odaklanılsa da ekonomi de sahada başat rol oynar. Seminerde İran ekonomisinin 1979 İslam Devrimi’nden sonraki temel ve cari özellikleri; siyasal, anayasal, toplumsal ve sektörel bağlam içerisinde ele alınacaktır.

Okuma Listesi


İRAM Akademi Güz 2021 XIV. Oturum (EKONOMİ)

“İran Ekonomisine Tarihsel Bakış”

Birkan Kemal ERTAN (İRAM Ekonomi Asistanı)

13 Kasım 2021 (11.15-12.15)

İktisat alanında tarihsel analiz göz ardı edilse de olayların ve düşüncelerin evrimini süreç içerisinde incelemek, günümüzü anlamlandırma, geçmişin dönüm noktalarını görme ve gelecek için tahminde bulunma açısından oldukça önemlidir. Seminerde Safeviler’den başlanarak İslam Cumhuriyeti’ne kadarki ekonomik süreç ele alınacak, tarihsel bakış ile İran ekonomisinin dönüm noktaları ve günümüze etkileri incelenecektir.

Okuma Listesi

 • Abrahamian, Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge, UK, New York: Cambridge University.
   
 • Encyclopedia Iranica (2011). “Economy”. 8 (1). 88-112; 8 (2), 113-173. [Erişim Tarihi: 16.09.2021]
   
 • Maloney, Suzanne (2015). Iran’s Political Economy Since Revolution. New York: Cambridge University.

İRAM Akademi Güz 2021 XV. Oturum (EKONOMİ)

“İran’ın Fosil Enerji Kaynakları ve İhracatı”

Kenan ASLANLI (İRAM Ekonomi, Araştırmacı)

13 Kasım 2021 (13.15-14.15)

Fosil yakıt (petrol ve doğal gaz) rezervleri açısından Orta Doğu bölgesinin stratejik öneme sahip ülkesi İran, dünyada gaz rezervleri açısından ikinci, petrol rezervleri açısından dördüncü sırada yer alır. Seminerde İran'ın petrol ve doğal gaz rezervlerinin boyutu, rezervlerin kalitesi ve sınıflandırması, fosil enerji kaynaklarının ülke içinde bölgesel dağılımı, komşu ülkeler ile kara ve deniz sınırlarında yer alan fosil kaynakların işletilme süreci, petrol ve doğal gazın yer altından çıkarılma zorlukları, fosil yakıt üretiminin sürdürülebilirliği ve neden olduğu çevre sorunları, İran örneğinde “rantiyer devlet” (rentier state) kuramı, fosil yakıtların tedarik zinciri, rafineriler ve petrol ürünlerinin dağıtımı, fosil yakıtların başlıca ihracat pazarları ve bu pazarlarda İran’ın önemli rakipleri, fosil yakıt ihracatının ekonomik ve jeopolitik zorlukları, jeostratejik öneme sahip ihracat altyapısı ve küresel ölçekte ham petrolün fiyatlandırılmasında İran faktörü gibi konular incelenecektir.

Okuma Listesi


İRAM Akademi Güz 2021 XVI. Oturum (EKONOMİ)

“İran Ekonomisinin Temel Göstergeleri ve Yaptırımlar”

Prof. Dr. Murat ASLAN (İRAM Ekonomi Koordinatörü)

13 Kasım 2021 (14.30-15.30)

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), büyüme, enflasyon, işsizlik, döviz kuru, cari denge ve nüfus gibi göstergeler ekonominin durumu hakkında ipucu verirken dış ve iç şokların mahiyeti de ekonomiyi tanımak için oldukça önemlidir.  Seminerde; büyüme, enflasyon, işsizlik, döviz kuru, cari denge ve nüfus gibi göstergeler incelenerek İran’ın 1979 İslam Devrimi’nden itibaren maruz kaldığı yaptırım ve ambargolar mercek altına alınacaktır.

Okuma Listesi


İRAM Akademi Güz 2021 IX, X, XI., XII. Oturum (ŞİİLİK ARAŞTIRMALARI)

“Şiilik ve Şii Düşüncesine Giriş”

Prof. Dr. Mehmet Ümit (Marmara Üniversitesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

6 Kasım 2021 (10.00-11.00, 11.15-12.15, 13.15-14.15, 14.30-15.30)

Dört oturumluk seminerde öncelikle genel olarak Şiiliğin ortaya çıkış sürecine değinilecek ardından Şia’nın ana bünyesinden ayrılıp günümüze kadar gelen Zeydiyye, İsmailiyye, İmamiyye, Nusayrilik ve Dürzilik gibi alt kolları ele alınacaktır. Söz konusu grupların doğuş süreçleri ve tarihçeleri, varsa alt kolları, temel fikirleri, yayıldıkları coğrafyalar ve günümüzdeki durumları incelenecektir.

Okuma Listesi


İRAM Akademi Güz 2021 XVII. ve XVIII. Oturum (TOPLUM KÜLTÜR)

“İran’da Sol Düşünce ve Akımlar: Temel Meseleler”

Ali Asghar Haghdar (Araştırmacı)

20 Kasım 2021 (10.00-11.00, 11.15-12.15)

İran’da sol düşüncenin doğuşunun ve gelişiminin ele alınacağı iki oturumluk seminerde Meşrutiyet Dönemi boyunca meydana gelen değişimlere bağlı olarak sosyal demokrat düşüncenin evrimi incelenecektir. Tebriz, Reşt ve Tahran gibi şehirlerde ortaya çıkan sol eğilimli grupların İran’da sol düşünceye yaptıkları teorik katkı değerlendirilecek, sosyal demokratların toplum ve devlet hakkındaki görüşlerine yer verilip bu bağlamda öne çıkan isimler üzerinde durulacaktır. Ayrıca sosyal demokrat düşünce ve pratiğin gelişiminde rolü olan cemiyetlere ve faaliyetlere de değinilecektir.

Okuma Listesi

 • Zabih, Sepehr (1986). The Left in Contemporary Iran: İdeology, Organisation and the Soviet Connection. Abingdon: Routledge.
   
 • Behrooz, Maziar (1999). Rebels with a Cause: The Failure of the Left in Iran. London, New York: I. B. Tauris.
   
 • Chagueri, Cosroe (ed.) (2011), The Left in Iran 1905-1940. Revolutionary History 10 (2). London: Merlin.
   
 • Chagueri, Cosroe (ed.) (2011). The Left in Iran 1941-1957. Revolutionary History 10 (3). London: Merlin.

İRAM Akademi Güz 2021 XIX. ve XX. Oturum (TOPLUM KÜLTÜR)

Devrim’den Günümüze İran Sineması

Dr. Yusuf Ziya Gökçek (Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

20 Kasım 2021 (13.15-14.15, 14.30-15.30)

İran Sineması, literatürde genellikle iki döneme ayrılarak değerlendirilmektedir: Devrim öncesi ve sonrası. Bu tür ayrımlarda okurun temel beklentisi ise siyasal rejim değişikliklerinin kendine özgü sinema anlayışı ve kültürü oluşturduğu yönündedir. Ancak ülkedeki sinemanın; tarihsel perspektif içerisinde bakıldığında, temel tür ve yaklaşımlarını koruduğu, siyasal değişimler çeşitli örüntüler yaratsa da radikal bir dönüşüm geçirdiği değerlendirmesinin erken verilmiş bir yargı olduğu görülmektedir. Seminerde politik değişimlere karşın sinemada devamlılığın nasıl sağlandığı, önemli yönetmenler ve filmleri üzerinden anlatılacaktır.

Okuma Listesi

 • Naficy, Hamid (2012). A Social History of Iranian Cinema: The Globalizing Era, 1984-2010. Durham, London: Duke University.
   
 • Aktaş, Cihan (2015). Şark’ın Şiiri İran Sineması. 3. baskı. İstanbul: İz; “Yeni Bir Sinema Arayışı”, 108-178; “İran Sinemasının Arkaplanı”, 226-263.

Film Listesi

 • Hane Siyah Est/Ev Karadır (1962, Furuğ Ferruhzad)
   
 • Gav/İnek (1969, Daryuş Mehrcuyi)
   
 • Heşt o Ayine/Kerpiç ve Ayna (1965, İbrahim Gülistan)
   
 • Hane-i Dust Kocast?/Arkadaşımın Evi Nerede? (1987, Abbas Kiyarüstemi)
   
 • Ekmek ve Çiçek/Nan u Goldun (1996, Muhsin Mahmelbaf)
   
 • Cennetin Çocukları/Beççeha-yi Asuman (1996, Mecid Mecidi)
   
 • Kanlı Altın/Tela-yi Sorh (2003, Cafer Penahi)
Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   23/10/2021
Etkinlik Saati:   10:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   20/11/2021