Osmanlı İmparatorluğu ve İran’da Devrim ve Meşrutiyetçilik

Osmanlı İmparatorluğu ve İran’da Devrim ve Meşrutiyetçilik

Dr. Nader Sohrabi’nin Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran/ Osmanlı İmparatorluğu ve İran’da Devrim ve Meşrutiyetçilik başlıklı kitabı çerçevesinde çevrim içi gerçekleştirilecek İRAM İstanbul kitap sunumlarının birincisi 30 Ocak 2021 Cumartesi saat 16.00’da İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Hâlihazırda Freie Universität Berlin misafir öğretim üyesi Sohrabi kitabında 1908 Jön Türk Devrimi ile 1906 İran Meşrutiyet Devrimini analiz ederek küresel, bölgesel ve yerel etmenlerin iki devrimin oluşumundaki etkisi üzerinde durur. Sohrabi, Osmanlı’da ortaya çıkan eğitimli orta sınıfın Osmanlı Meşrutiyet Devriminin arkasındaki en önemli güç olduğunu belirtir. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yeni rejimin İran’a göre daha başarılı olması, bu eğitimli orta sınıfın üyelerinden meydana gelen İttihat ve Terakki’nin rejimi koruma çabalarının sonucudur. İran Meşrutiyet rejimi ise böyle örgütlü bir destekten mahrum olduğundan saray ve ulema gibi geleneksel kurumların karşısında zayıf kalmıştır. Bununla beraber iki ülkede farklı meşrutiyet geleneklerinin oluşmasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun erken modern dönemden gelen yapısı ve Tanzimat reformlarının etkisi de açıktır.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   30/01/2021
Etkinlik Saati:   16:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   30/01/2021