Teopower Olarak Şiilik ve İran Dış Politikası: Mezhep-Dış Politika İlişkisi Üzerine Disiplinlerarası Bir Çalışma

Teopower Olarak Şiilik ve İran Dış Politikası: Mezhep-Dış Politika İlişkisi Üzerine Disiplinlerarası Bir Çalışma

Dr. Orhan Karaoğlu’nun Teopower Olarak Şiilik ve İran Dış Politikası: Mezhep-Dış Politika İlişkisi Üzerine Disiplinlerarası Bir Çalışma başlıklı kitap sunumu, İRAM İstanbul tarafından 28 Nisan 2022 Perşembe saat 16.00’da çevrim içi gerçekleştirilecektir. Karaoğlu’nun sunumu, İRAM YouTube kanalından canlı takip edilebilecektir. 

Karaoğlu, Kitabevi Yayınları’nca Kasım 2021’de yayımlanan çalışmasının “İran İslam Devrimi ve Şiilik” başlıklı ilk bölümünde 1979 Devrimi’nde Şiiliğin rolü ile kurulan yeni devlette Şiiliğin önemini ele alır. Devrim sonrası İran dış politikasında Şiilik başta olmak üzere diğer kültür ve medya enstrümanlarına değinir. “11 Eylül Sonrası Orta Doğu” adlı ikinci bölümde 11 Eylül Saldırısı ve ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali ile başlayan sürece odaklanır. Akabinde İran’ın Irak’ta oluşan güç boşluğundan faydalanarak bölgede Şii jeopolitiği oluşturma çabalarını analiz eder. Tezin “Arap Baharı ve İran Dış Politikası” başlıklı üçüncü ve son bölümünde ise Arap Baharı sonrası İran dış politikasında Şiiliğin rolünü irdeler. Bu bölümde Şii siyaset düşüncesinin İran dış politikasındaki yansımaları olan Mehdilik ve kutsal yerleri savunma söylemi üzerinde durur. Ayrıca Suriye, Yemen, Irak ve Lübnan gibi bölgelerde Şii milislerin faaliyetlerini de inceler. 

Kitabında İslam mezhepleri tarihi ile uluslararası ilişkiler alanlarının yöntemlerini bir araya getirerek disiplinlerarası bir yöntemi benimseyen Karaoğlu, din ve mezhebin yalnızca bireysel ve toplumsal düzlemde değil uluslararası ilişkiler sahasında da etkili bir faktör olduğunu ileri sürer.
 

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   28/04/2022
Etkinlik Saati:   16:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   28/04/2022