İran-Irak Savaşı'nı Konu Alan Filmlerin İran Sinemasındaki Payı

İran-Irak Savaşı'nı Konu Alan Filmlerin İran Sinemasındaki Payı