6. İRAM Tez Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu

6. İRAM Tez Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından geleneksel olarak Türkiye’deki İran çalışmalarını desteklemek ve nitelikli araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Tez Ödüllerinin” altıncısının kazananları belirlenmiştir. Yarışmaya müracaat eden birçok tez arasından, alan uzmanı hakemlerin ayrıntılı raporları ve üst kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan tezler ve yazarları aşağıdaki gibidir:

Doktora Kategorisi

  • Birincilik Ödülü:

Damla Gürkan Anar - Isfahan and Istanbul in the Early Seventeenth Century: Masjed-e Shah and Sultan Ahmed Complexes / Boğaziçi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu

Halil Işılak: Safeviler Dönemi İmâmmiyye Şîası'nda Tasavvuf Düşüncesi Üzerine Tartışmalar /Ankara Üniversitesi, Danışman: Sönmez Kutlu

  • İkincilik Ödülü: 

Moslem Rezaeıamaleh: Kaşkayı Türkçesi Ağızları (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük) / Selçuk Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşçı

Naci Tikici: Osmanlı-İran İlişkileri: Sınır ve Siyaset / Marmara Üniversitesi, Prof Dr. Ufuk Gülsoy

  • Üçüncülük Ödülü: 

Ömer Alkaç - İran Meşrutiyet Hareketinin Türk ve İran Basınına Yansımaları (1906-1909) / Erciyes Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Gökhan Bolat

Suat Kaymak- Selçuklular Döneminde Bağdâd’da Mezhep Mücadeleleri (1055-1152) / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Danışman: Aydın Usta

Yüksek Lisans Kategorisi

  • Birincilik Ödülü:Ödüle layık tez bulunamamıştır.
  • İkincilik Ödülü:

İbrahim Çetin “Bir Kuşak Bir Yol Projesi’’ ve “Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması” Bağlamında İran- Çin İlişkilerinin Neoklasik Realizm Çerçevesinden Değerlendirilmesi / Bursa Teknik Üniversitesi, Danışman: Dr. Ögr. Üyesi Engin Koç

  • Üçüncülük Ödülü:Ödüle layık tez bulunamamıştır.