7. İRAM Tez Ödülleri

7. İRAM Tez Ödülleri

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından Türkiye’de, İran’a ilişkin yayımlanan akademik çalışmaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen İRAM Tez Ödülleri’nin yedincisi için başvurular başlamıştır. Bu kapsamda dört doktora ve dört yüksek lisans tezine ödül verilecektir. Başvurular, Türkiye’de İran’a ilişkin lisansüstü çalışma yapan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların yanı sıra aynı alanda yurt dışında eğitim alan T.C. vatandaşlarına da açıktır. Tezler, alan uzmanı akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından incelendikten sonra seçici komisyon tarafından son bir defa değerlendirilecek ve sonuçlar, İRAM’ın internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru Şartları:

 • Tezin sosyal bilimler veya fen bilimleri alanlarında İran’a ilişkin yazılmış olması,
 • Tezin 1 Ocak 2023 ila 31 Ocak 2024 tarihleri arasında savunulmuş olması veya savunma tarihinin alınmış olması,
 • Tez sahibinin aynı tezle daha önce İRAM Tez Ödülleri’ne başvurmamış olması,
 • Başvurunun posta yoluyla yapılması.

Başvuru Belgeleri:

 • Öz geçmiş ve yayın listesi,
 • Tez danışmanından alınmış referans mektubu,
 • Yazar tarafından kaleme alınmış niyet mektubu.

Not: Tezin dijital kopyasını, e-posta yoluyla info@iramcenter.org adresine gönderiniz.

Ödüller:

Doktora

 • Birincilik Ödülü: 12.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 9.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 7.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 5.000 TL

Yüksek Lisans

 • Birincilik Ödülü: 10.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 7.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 3.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 20.03.2024

Sonuçların İlanı: 20.04.2024

Başvuru Adresi: İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Üst Zeren Sok. No.: 40, 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul