Kenan Aslanlı

Özgeçmiş

2008-2014 yıllarında Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATIB) Projeler ve Araştırmalar Bölümü Başkanlığını yaptı. 2011 yılında Çin’in Jiangxi Maliye ve Ekonomi Üniversitesinde “Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomileri ve Kamu Yönetimi” konusunda sertifikalı eğitim programını tamamladı. 2015 yılında Avrupa Birliği “Erasmus+” Programı’nın desteğiyle Fransa merkezli Avrupa Enstitüsü’nün (CIFE IE) “Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Programı” çerçevesinde “Malezya’nın ekonomik dönüşümüve ‘orta gelir tuzağı’ riskinin arkasındaki itici güçler” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Bremen Üniversitesi Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezinde araştırmacı, Viyana BFI Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde ise misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2016 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde (İngilizce) başladığı doktora programını 2022 yılında başarıyla tamamlayarak doktor (PhD) unvanı aldı. Doğal kaynak zengini Avrasya ülkelerinin ekonomileri ve kamu yönetimi, Karadeniz ülkelerinin dış ekonomik ilişkileri ve enerji güvenliği konularında uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Son Yazıları