Arama Sonuçları: "etnisite"

Güçlü ve zengin bir Azerbaycan, içeride çok sayıda ekonomik ve siyasi sorunla boğuşan Tahran için Basra Körfezi ülkelerinde de görüldüğü üzere sıkıntılı bir mukayese örneği yaratacaktır.

Kürdistan ilinde kalkınma temelli su yönetiminin olmaması, bir yandan çevresel güvenliğin zayıflamasında diğer yandan da Kürtlerin sosyoekonomik durumlarının ağırlaşmasında büyük rol oynamaktadır.

1979 İran Devrimi’nin üzerinden kırk yıl geçti ve bu yıllar İran’ı birçok açından dönüştürdü.

Saldırının meydana geldiği Çabahar, konumu itibariyle stratejik öneme sahip bir kenttir ve bir süredir çeşitli açılardan ülkedeki ve bölgedeki gelişmelerin odağındadır.

İran’ı gözlemleyenler için etnik kimlik konusun ülkede sürekli önemini koruduğu ve dönem dönem hararetli tartışmalara neden olduğu bilinen bir gerçektir.

Geçen yüzyıla bakıldığında İran ile Irak Kürtleri’nin ortak düşmanları Bağdat’a karşı müttefik oldukları görülür.

Her anayasanın zamanla eskidiği ve revizyona ihtiyaç duyduğu aşikardır.

İran toplumunun çok etnisiteli yapısı hem reformist hem de muhafazakâr yönetimler tarafından göz ardı edilmiştir.

Açılımlar yapmaya hazırlanan Ruhani ülke içindeki statüko ile zorlu bir güç mücadelesine girecek.