2019 İRAM Tez Ödülleri

2019 İRAM Tez Ödülleri

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından Türkiye’de İran’a ilişkin yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla başlatılan İRAM Tez Ödülleri’nin ikincisi için başvurular başlamıştır. Bu kapsamda dört doktora ve dört yüksek lisans tezine ödül verilecektir. Başvurular, Türkiye’de İran’a ilişkin lisans üstü çalışma yapan T.C. vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların yanı sıra aynı alanda yurt dışında eğitim alan T.C. vatandaşlarına açıktır. Tezler, akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar İRAM’ın internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru Şartları:

 • Tezin sosyal ve fen bilimlerinde İran’a ilişkin yazılmış olması,
 • Tezin 1 Ocak 2017-15 Şubat 2019 tarihleri arasında savunulmuş olması veya savunma tarihinin alınmış olması,
 • Daha önce İRAM Tez Ödülleri’ne başvurmamış olmak,
 • Başvurunun posta yoluyla yapılması.

Gerekli Belgeler:

 • Özgeçmiş,
 • Tezin çıktısı,
 • Tezin CD’ye aktarılmış dijital versiyonu,
 • Tez danışmanından alınan referans mektubu.

Ödüller

Doktora

 • Birincilik Ödülü: 5000 TL
 • İkincilik Ödülü: 4000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 3000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 2000 TL

Yüksek Lisans

 • Birincilik Ödülü: 4000 TL
 • İkincilik Ödülü: 3000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 1000 TL

Son Başvuru Tarihi: 15.02.2019

Sonuçların İlanı: 01.05.2019

Başvuru Adresi: İran Araştırmaları Merkezi (İRAM), Oğuzlar Mahallesi, 1397 sokak, No:14 Balgat/Ankara