3. İRAM Tez Ödülleri

3. İRAM Tez Ödülleri

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından Türkiye’de İran’a ilişkin yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla başlatılan İRAM Tez Ödülleri’nin üçüncüsü için başvurular başlamıştır. Bu kapsamda dört doktora ve dört yüksek lisans tezine ödül verilecektir. Başvurular, Türkiye’de İran’a ilişkin lisansüstü çalışma yapan T.C. vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların yanı sıra aynı alanda yurt dışında eğitim alan T.C. vatandaşlarına açıktır. Tezler, akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar İRAM’ın internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru Şartları:

•    Tezin sosyal ve fen bilimlerinde İran’a ilişkin yazılmış olması,

•    Tezin 1 Ocak 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında savunulmuş olması veya savunma tarihinin alınmış olması,

•    Daha önce İRAM Tez Ödülleri’ne başvurmamış olmak,

•    Başvurunun posta yoluyla yapılması.

Gerekli Belgeler:

•    Özgeçmiş,

•    Tezin çıktısı,

•    Tezin CD’ye aktarılmış dijital versiyonu,

•    Tez danışmanından alınan referans mektubu.

Ödüller:

Doktora

•    Birincilik Ödülü: 6.000 TL

•    İkincilik Ödülü: 4.500 TL

•    Üçüncülük Ödülü: 3.500 TL

•    Mansiyon Ödülü: 3.000 TL

Yüksek Lisans

•    Birincilik Ödülü: 5.000 TL

•    İkincilik Ödülü: 4.000 TL

•    Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL

•    Mansiyon Ödülü: 1.500 TL

Son Başvuru Tarihi: 01.02.2020

Sonuçların İlanı: 01.04.2020

Başvuru Adresi: İran Araştırmaları Merkezi (İRAM), Oğuzlar Mahallesi, 1397. Sokak, No: 14 Balgat/ANKARA