3. İRAM Tez Ödülleri Kazananları

3. İRAM Tez Ödülleri Kazananları

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından geleneksel olarak Türkiye’deki İran çalışmalarını desteklemek ve nitelikli araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Tez Ödüllerinin” üçüncüsünün kazananları belirlenmiştir. Yarışmaya müracaat eden birçok tez arasında hakemlerin ayrıntılı raporları ve üst kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan tezler ve sahipleri aşağıdaki gibidir:

Doktora

  • Birincilik Ödülü: Herhangi bir çalışma birinciliğe layık bulunamamıştır.

  • İkincilik Ödülü: Fazıl Özdamar - Köroğlu'nun İran Türkleri Anlatmaları Üzerine Bir İnceleme / Ege Üniversitesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Metin Ekici

  • Üçüncülük Ödülü: Mahmut Meçin - Molla Sadrâ’da Zaman Anlayışı ve Tarih Bilinci / Yıldız Teknik Üniversitesi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Çaksu

Yüksek Lisans

  • Birincilik Ödülü: Yasin Demirkıran - İran ve Türkiye'de Göç ve Güvenlik Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi / Marmara Üniversitesi

Tez Danışmanı: Dr. Bilgehan Alagöz

  • İkincilik Ödülü: Eda Kiraz - İran İslam Cumhuriyeti'nin Stratejik Kültürü ve Dış Politikası / Sakarya Üniversitesi

Tez Danışmanı: Doç Dr. Tuncay Kardaş

  • Üçüncülük Ödülü: Atilla Ballıkaya - Muhammed Musaddık Döneminde İran'da Petrolün Millileştirilmesi ve 1953 Darbesi / İstanbul Üniversitesi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Fatih Sancaktar

  • Mansiyon Ödülü: Hilal Ceyhan - Çevre Hakkı Çerçevesinde İran'ın Urmiye Gölü'ndeki Uygulamaları / Hacettepe Üniversitesi

Tez Danışmanı: Dr. Bahadır Bumin Özarslan

 

Dereceye giren bütün araştırmacıları ve tez danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.