4. İRAM Tez Ödülleri

4. İRAM Tez Ödülleri

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından Türkiye’de, İran’a ilişkin yayımlanan akademik çalışmaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen İRAM Tez Ödülleri’nin dördüncüsü için başvurular başlamıştır. Bu kapsamda dört doktora ve dört yüksek lisans tezine ödül verilecektir. Başvurular, Türkiye’de İran’a ilişkin lisansüstü çalışma yapan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların yanı sıra aynı alanda yurt dışında eğitim alan T.C. vatandaşlarına da açıktır. Tezler, alan uzmanı akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından incelendikten sonra seçici komisyon tarafından son bir defa değerlendirilecek ve sonuçlar, İRAM’ın internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru Şartları:

• Tezin sosyal bilimler veya fen bilimleri alanlarında İran’a ilişkin yazılmış olması,

• Tezin 1 Ocak 2020 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında savunulmuş olması veya savunma tarihinin alınmış olması,

• Tez sahibinin aynı tezle daha önce İRAM Tez Ödülleri’ne başvurmamış olması,

• Başvurunun posta yoluyla yapılması.

Başvuru Belgeleri:

• Tezin çıktısı,

• Öz geçmiş ve yayın listesi,

• Tezin CD’ye aktarılmış dijital kopyası,

• Tez danışmanından alınmış referans mektubu,

• Yazar tarafından kaleme alınmış niyet mektubu.

Ödüller:

Doktora

• Birincilik Ödülü: 6.000 TL

• İkincilik Ödülü: 4.500 TL

• Üçüncülük Ödülü: 3.500 TL

• Mansiyon Ödülü: 3.000 TL

Yüksek Lisans

• Birincilik Ödülü: 5.000 TL

• İkincilik Ödülü: 4.000 TL

• Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL

• Mansiyon Ödülü: 1.500 TL


Son Başvuru Tarihi: 28.02.2021

Sonuçların İlanı: 16.04.2021

Başvuru Adresi: İran Araştırmaları Merkezi (İRAM), Oğuzlar Mahallesi, 1397. Sokak, No.: 14 Balgat/ANKARA