40. Yılında İran Devrimi ve Ortadoğu’ya Etkisi

40. Yılında İran Devrimi ve Ortadoğu’ya Etkisi

Programda, Şubat 1979 İran Devrimi’nin ardından geçen 40 yılda İran ve Ortadoğu’da değişen siyasi konjonktür; dış politika, ülke içi siyaset, ekonomi ve kültür konuları bağlamında ele alınacaktır. Programda İran’ın Ortadoğu ülkelerine yönelik dış politikası ve devrim ihracı siyaseti ve bundan elde ettiği olumlu veya olumsuz sonuçlar anlatılacaktır. Bunun yanında İran Devrimi’nden sonra ve bilhassa İran – Irak savaşının ardından Batı ülkelerinin İran’a uyguladıkları yaptırımlar programda ele alınacak ve İran ekonomisinin devrimden sonra yaşadığı sıkıntılı süreç hakkında bilgi verilecektir.

Program, İran ve Ortadoğu bölgesi ile ilgili belirli bir birikime sahip ve bu alanda bilgilerini derinleştirmek ve uzmanlaşmak isteyen; üniversite öğrencileri, akademisyenler, kamu ve özel kurumlarında çalışan uzmanların katılımlarına açıktır.

Kış okulunda;

· İran’ın Devrim Sonrası İç Siyaset Serüveni

· Devrim Sonrası İran’ın Ortadoğu’ya Yönelik İzlediği Dış Politika

· İran’ın Ortadoğu Bölgesine Yönelik Devrim İhracı Politikası

· İran’ın Azınlıklar Politikası

· İran Ekonomi-Politiği

konuları işlenecektir.

Önemli Bilgiler:

· Ortadoğu Akademisi Kış Okulu ücretsizdir.

· Kış Okulu programı 4 gün sürecektir. Dersler sabah ve öğleden sonra olmak üzere tam gün devam edecektir. Konaklama ve yemek ücreti talep edilmemektedir. Şehir dışından gelecek katılımcılar için şehirlerarası ulaşım masrafları kendilerine aittir.

· Başvuru tarihleri 7 Aralık 2018 – 19 Aralık 2018 tarihleri arasıdır.

· Ayrıntılı ders programı ve Kış Okulu kampının konaklama ve seminer dersleri mekanı bilgisi kayıt yapma hakkı kazanan başvuru sahiplerine iletilecektir.

· Başvurular, Kış Okulu Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak akabinde kayıt yaptırmaya hak kazanan katılımcılar internet sitesinden duyurulacaktır.

· Başvuru formunun eksiksiz doldurulması önemlidir. Başvuruların değerlendirilmesi için mülakata çağrılması durumunda, başvuru sahibinin belirtilen gün ve saatte mülakata katılması talep edilebilir.

· Katılımcılar; Kış Okulu okuma planına uymaları, kendilerinden talep edilen akademik çalışmayı tamamlamaları şartıyla sertifika almaya hak kazanacaklardır.

· Kış Okulu hakkında ayrıntılı bilgiyi www.ortadoguvakfi.org ve iramcenter.org adresinden edinebilirsiniz.

· Ortadoğu Vakfı ve İRAM (İran Araştırmaları Merkezi) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek programlarda gerekli görülmesi halinde, değişiklik yapma hakkı Ortadoğu Vakfı ve İRAM tarafından saklı tutulmaktadır.