5. İRAM Tez Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu

5. İRAM Tez Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından geleneksel olarak Türkiye’deki İran çalışmalarını desteklemek ve nitelikli araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Tez Ödüllerinin” beşincisinin kazananları belirlenmiştir. Yarışmaya müracaat eden birçok tez arasından, alan uzmanı hakemlerin ayrıntılı raporları ve üst kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan tezler ve yazarları aşağıdaki gibidir:

Doktora Kategorisi

• Birincilik Ödülü: Ekber Kandemir – Sektörel Analiz Bağlamında İran’ın Enerji Güvenliği / Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Fırat Purtaş

• İkincilik Ödülü: Muhammet Habib Saçmalı – Sunni-Shiite Political Relations in the First Half of the Eighteenth Century and Early Modern Ottoman Universal Caliphate / University of California, Danışman: Prof. Dr. Baki Tezcan

• Üçüncülük Ödülü: Orhan Karaoğlu – Şiiliğin İran Dış Politikasına Etkileri / Ankara Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Muzaffer Tan

• Mansiyon Ödülü: Zühre Nur Celep – Rıza Şah Pehlevi Döneminde İran’da Türk Toplulukları / Ankara Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Cihat Aydoğmuşoğlu

Yüksek Lisans Kategorisi

• Birincilik Ödülü: Arash Rezaei – Minor Literature in the Iranian Context / Yeditepe Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Charles D. Sabatos

• İkincilik Ödülü: Adem Yılmaz – İran’ın Suriye Savaşı’nda Bir Propaganda Unsuru Olarak Kullandığı Meddahlar / EHESS Paris Sosyal Bilimler İleri Araştırma Okulu, Danışman: Dr. Sepideh Parsapajouh

• Üçüncülük Ödülü: Selma Sarı – Artemia Fecal Pellet is an Important Paleoenvironment Indicator in Hypersaline Lakes: Case Study Urmia Lake (NW Iran) / İstanbul Teknik Üniversitesi, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Mohammadi

• Mansiyon Ödülü: Seyfullah Tüzmek – İbn Bîbî’nin el-Evâmiru’l-‘Alâ’iyye fî’l-umûri’l-‘Alâ’iyye Adlı Eserinde Kullanılan Siyâsî-İdarî-Askerî Istılâh ve Unvanların Tespit, Tahlil ve Değerlendirmesi / Marmara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Osman G. Özgüdenli

Dereceye giren bütün araştırmacıları ve tez danışmanlarını tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.