İRAM Burslu Uzman Yetiştirme Programı

İRAM Burslu Uzman Yetiştirme Programı

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından yetiştirilmek üzere bursiyerler alınacaktır. Burs program süresi altı aydır. Bursiyerlerin haftada (cumartesi dâhil) en az 30 saat veya üç iş günü araştırma merkezinde mesai yapması beklenmektedir. Program sürecinde iş tanımı ilgili koordinatörlüğe göre değişmekle birlikte genel olarak basın takibi, eğitim programlarına katılım, araştırma, çeviri, sunum hazırlama, literatür taraması, raporlama, metin tashihi, toplantı organizasyonu vb. işlerden ibarettir. Burs programı süresince ulaşım masrafları adaya ait olup öğle yemeği araştırma merkezi tarafından karşılanacaktır. Bursiyerlere barınma imkânı sağlanmamaktadır. Programını başarıyla tamamlayan adaylara sertifika verilmektedir. Bursiyelerin merkezdeki Farsça dersleri ve ihtisas seminerlerine katılarak kendilerini akademik olarak geliştirmeleri öngörülmektedir. Program boyunca bursiyerlerin merkez tarafından düzenlenecek panel, sempozyum, açık oturum, konferans vb. programlara dâhil olmaları da beklenmektedir. Türkiye’de eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler burs programına başvurabilir.

Dış Politika Koordinatörlüğü

· Üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Lisansüstü Eğitim Almış veya Alıyor Olmak

· İran’a İlişkin Çalışmalar Yapmış Olmak

· Tercihen İngilizce Dışında Farsça, Rusya, Arapça Dillerinden Herhangi Birinde Basın Takibi Yapabilmek

İç Politika Koordinatörlüğü

· Üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde Lisansüstü Eğitim Almış veya Alıyor Olmak

· İran’a İlişkin Çalışmalar Yapmış Olmak

· Tercihen İngilizce Dışında Farsça, Rusya, Arapça Dillerinden Herhangi Birinde Basın Takibi Yapabilmek

Ekonomi Koordinatörlüğü

· Üniversitelerin İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans ve İlgili Bölümlerinde Lisansüstü Eğitim Almış veya Alıyor Olmak

· Tercihen İngilizcenin yanında Farsça Bilmek

· İran Ekonomisine İlgi Sahibi Olmak

Toplum ve Kültür Koordinatörlüğü

· Üniversitelerin Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Alevilik-Bektaşilik ve Mevlâna Araştırmaları Alanlarında Lisansüstü Eğitim Almış veya Alıyor Olmak

· İyi Derecede Farsça Bilmek

Şiilik Araştırmaları Koordinatörlüğü

· Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde Lisansüstü Eğitim Almış veya Alıyor Olmak

· Şiilik Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

· Tercihen Farsça veya Arapça Bilmek

Editöryal Ekip

· Üniversitelerin Türk Dili Edebiyatı ve İlgili Bölümlerinde Lisansüstü Eğitim Almış veya Alıyor Olmak

· Tercihen İran’a İlişkin Çalışmalar Yapmış Olmak

· İyi Derece Osmanlı Türkçesi Bilmek

· Tercihen Farsça Bilmek

· Metin Tashihi veya Editoryal İşlerde Tecrübe Sahibi Olmak

Başvuru Evrakları

· Ayrıntılı Özgeçmiş

· Diplomalar (Lisan, Yüksek Lisans varsa Doktora)

· Dil Yeterlik Belgeleri

· Niyet Mektubu

· Referans Mektubu

Mülakata çağrılan adaylar ilgili tarihlerde İran Araştırmaları Merkezinin internet sayfasında ilan edilecektir. Bunun dışında müracaat eden adaylara tek tek duyuru yapılamayacaktır. Aday, müracaat e-postasında hangi birim için başvuruda bulunduğunu açıkça belirtmelidir. Her aday en fazla iki koordinatörlüğe başvuruda bulunabilir. Başvuru evrakları eksik olan veya hangi koordinatörlüğe başvurduğunu açıkça belirtmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Adresi: info@iramcenter.org

Başvuru Tarihi: 02.01.2019 – 11.01.2019

Mülakata Çağırılan Adayların Duyurulması: 14.01.2019

Mülakat Tarihi: 24-25-26.01.2019

Burs Kazanan Adayların Duyurulması: 28.01.2019

Burs Programının Başlaması: 01.02.2019