İRAM İstanbul Bursiyer ve Stajyer İlanı

İRAM İstanbul Bursiyer ve Stajyer İlanı

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İstanbul ofisi için İran ve bölge çalışmaları alanında yetiştirmek üzere bursiyer ve stajyerler alacaktır. Program süresi bursiyerler için altı stajyerler için ise üç aydır. Bursiyer ve stajyerlerin haftada (cumartesi dâhil) en az 32 saat veya dört iş günü araştırma merkezinde mesai yapması beklenmektedir. Program sürecinde iş tanımı genel olarak basın takibi, eğitim programlarına katılım, araştırma, çeviri, sunum hazırlama, literatür taraması, raporlama, metin tashihi, toplantı organizasyonu vb. işlerden ibarettir.  Programı süresince ulaşım masrafları adaya ait olup öğle yemeği araştırma merkezi tarafından karşılanacaktır. Katılımcılara barınma imkânı sağlanmamaktadır.

Programını başarıyla tamamlayan adaylara belge düzenlenmektedir. Bursiyer ve stajyerlerin merkezdeki Farsça dersleri ve ihtisas seminerlerine katılarak kendilerini akademik olarak geliştirmeleri öngörülmektedir. Program boyunca bursiyerlerin merkez tarafından düzenlenecek panel, sempozyum, açık oturum, konferans vb. programlara dâhil olmaları da beklenmektedir. Türkiye’de eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler staj ve burs programına başvurabilir. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe yeterlik şartı aranmaktadır.

Staj Programı

• Üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Felsefe; Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans ve ilgili bölümlerde; Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı/Mütercim Tercümanlık, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ve ilgili bölümlerde; Alevilik-Bektaşilik, Mevlâna Araştırmaları, İlahiyat, Dinî İlimler ve ilgili bölümlerde lisans dördüncü sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olmak,

• Belgelendirmek şartıyla İngilizce (B2) bilmek,

• Takım çalışmasına uyumlu, dinamik, gelişime açık ve öğrenmeye istekli olmak.

Burs Programı

• Üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Felsefe; Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans ve ilgili bölümlerde; Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı/Mütercim Tercümanlık, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim ve ilgili bölümlerde; Alevilik-Bektaşilik, Mevlâna Araştırmaları, İlahiyat, Dinî İlimler ve ilgili bölümlerde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

• Belgelendirmek şartıyla İngilizce (B2) bilmek,

• Tercihen İngilizcenin yanında Rusça, Farsça, Almanca veya Arapça haber takibi yapabilmek,

• Tercihen Farsça bilmek,

• Tercihen alanında İran’a ilişkin çalışmalar yapmış olmak,

• Takım çalışmasına uyumlu, dinamik, gelişime açık ve öğrenmeye istekli olmak.

Başvuru Evrakları

• Ayrıntılı Özgeçmiş

• Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora öğrenci belgesi)

• Dil Yeterlik Belgeleri

• Niyet Mektubu

Mülakata çağrılan adaylar ilgili tarihlerde İran Araştırmaları Merkezinin internet sayfasında ilan edilecektir. Bunun dışında müracaat eden adaylara tek tek duyuru yapılmayacaktır. Aday, müracaat e-postasında hangi program için başvuruda bulunduğunu açıkça belirtmelidir. Her aday en fazla bir programa başvuruda bulunabilir. Başvuru evrakları eksik olan veya hangi programa başvurduğunu açıkça belirtmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Adresi: info@iramcenter.org

Başvuru Tarihi: 15.10.2019 – 25.10.2019

Mülakata Çağırılan Adayların Duyurulması: 05.11.2019

Mülakat Tarihi: 11/12/13 Kasım 2019

Burs ve Staj Programının Başlaması: 18.11.2019