Stajyer İlanı (Bahar 2022)

Stajyer İlanı (Bahar 2022)

İran ve nüfuz alanları üzerinde çalışmalarını yürüten ya da yürütmek isteyen stajyerlerden; merkez tarafından düzenlenen programlara katılım, literatür taraması, raporlama, metin tashihi, sunum hazırlama, araştırma, çeviri, toplantı organizasyonu vb. işler beklenmektedir. 

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan, iletişim yeteneği kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, araştırmaya ve öğrenmeye meraklı, esnek çalışma saatlerine uyumlu ve ihtiyaç durumunda uzaktan verimli bir şekilde çalışabilecek adaylar başvurularını e-posta yoluyla iletebileceklerdir. Başvuruları uygun bulunan adaylar, yüz yüze mülakata çağrılacaklardır. Staj süresi ilk etapta üç ay (haftalık 20 saat) olup ihtiyaca binaen uzatılabilir. Adayların staj yapmak istedikleri şehri, başvuruda belirtmesi beklenmektedir.

Başvurular 18-31 Mart 2022 aralığında iramistanbul@iramcenter.org adresi üzerinden alınacaktır. 

Başvuru Şartları

- Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, İlahiyat, İslami Bilimler, Felsefe, İktisat, Ekonomi, Sanat Tarihi, Hukuk vb. alanlardan lisans mezunu olmak ve bu disiplinlere bağlı ana bilim dallarının herhangi birinde lisansüstü eğitim alıyor veya almış olmak.

- Belgelendirmek şartıyla İngilizce (en az B2) bilmek.

- Tercihen Farsça veya bölge dillerinden birini bilmek.

- İran araştırmalarına ilgi duymak veya bu konuda çalışmalar yapmak.

Başvuru Evrakları

- Ayrıntılı Özgeçmiş

- Niyet Mektubu

- Yabancı Dil Belgesi

- Mezuniyet Belgeleri

- (Varsa) İran Hakkındaki Çalışmaları