Uluslararası Sempozyum: “Çin’in Batı Asya Stratejisi ve Kuşak-Yol Girişimi”

Uluslararası Sempozyum: “Çin’in Batı Asya Stratejisi ve Kuşak-Yol Girişimi”

Bildiri Çağrısı

Tarih: 25 Kasım, 2018 

Yer: Ankara-TÜRKİYE

Konu Alanları: 

Çin- Batı Asya Ülkeleri İlişkileri, Kuşak Yol Girişimi, Büyük Çin Stratejisi ve Batı Asya

Tanım ve Amaçlar:

Asya; jeopolitik ve jeostratejik açından giderek daha önemli bir bölge hâline gelmiştir. Geçmişte Rusya bu bölgede kilit ülke konumundayken şimdilerde Çin’in bölgedeki etkisi artmaktadır. Çin’in son otuz yıl içindeki muazzam derecedeki ekonomik büyüme başarısı ve yakın tarihli iddialı projesi (Kuşak Yol Girişimi) küresel, politik ve ekonomik sahnedeki birçok alanda ciddi sonuçlar doğuracak potansiyele sahiptir. Ekonomik, siyasi, askerî boyutların yanı sıra bugünün değişen küresel sahnesindeki başka birçok boyut da akademisyenlerin ve uzmanların Çin’in son zamanlardaki yükselişine dikkat çekmesine neden olmuştur.

Çin küresel bir güç hâline gelirken ülkenin Batı Asya ülkeleri ile ekonomik ve siyasi ilişkileri daha yoğun ve stratejik bir hâl almıştır. Çin’in son yıllarda genel olarak Batı Asya ülkeleri ve İran üzerindeki etkisi belirgindir. Özellikle İran’ın stratejik konumu ve Çin’e petrol ve doğal gaz sağlama kapasitesi onu Kuşak Yol Girişimi için anahtar ülke konumuna getirmektedir. Bunun yanında, İran Şangay İş Birliği Örgütünde gözlemci ülkedir. Önemli sayıda İranlı öğrenci eğitimini Çin’de sürdürürken Konfüçyüs Enstitisü de 2009 yılından beri Çin kültürünü tanıtma amacıyla İran’da faaliyet göstermektedir.

Gwadar Limanı da dahil olmak üzere Pakistan ile imzalanan birçok altyapı yatırımı anlaşmasının yanı sıra Çin, son yıllarda Batı Asya ülkeleri ile de çok sayıda siyasi, ekonomik ve askerî anlaşmalar ve uzlaşı belgeleri imzalamıştır. Bu manevralar, politik ve ekonomik sahneyi değiştireceğe benzemekte ve sadece Batı Asya’da değil aynı zamanda Asya-Pasifik ve Afrika başta olmak üzere diğer bölgelerde de diğer güçlü aktörlerin daha yoğun rekabet içine girmesine neden olacaktır.

Modern dönemde Batı Asya-Çin ilişkileri karmaşık ve çok yönlüdür. Bu nedenle bu sempozyum bu birbirine bağlı, dinamik, güncel ve yeni konuları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Batı Asya- Çin ilişkileri derin tarihi köklere sahip olmasına rağmen sempozyum; daha güncel temalar olan uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji ve kültüre yoğunlaşarak araştırma kapsamını daraltmaktadır.

Belirtilen başlıklarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki konular çerçevesindeki bildirileriniz beklenmektedir:

 • Batı Asya-Çin İlişkileri
 • İran-Çin İlişkileri
 • Türkiye-Çin İlişkileri
 • Pakistan “Anahtar Ülke”
 • Çin- Rusya İlişkileri: İş Birliği ya da Rekabet
 • Çin ve Diğer Batı Asya Ülkeleri
 • Kuşak Yol Girişimi
 • Enerji ve Enerji Güvenliği
 • Batı Asya’da Yeni Pazarlar ve Yeni Fırsatlar
 • Altyapı ve Diğer Yatırımlar
 • Asya’da Bulunan Uluslararası Organizasyonlar ve Yeterlilikleri
 • Batı Asya ve Çin’e Yönelik ABD Dış Politikası
 • Küresel Düzen: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek

Organizasyon:

Sempozyuma İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBU) ev sahipliği yapmaktadır. Sempozyum 25 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir.

Akademisyen ve lisansüstü öğrencilere konferansa bildiri önerilerini sunmaları için çağrıda bulunulmaktadır.

Bildiri önerilerinizin 15 Ekim 2018 tarihine kadar taylancokenoglu@iramcenter.org veya congress@iramcenter.org e-posta adresine yollanması gerekmektedir. Son özet gönderim tarihinin bitiminden sonra dönüş yapılacaktır. Kabul edilen bildiriler için ise taraflar 20 Ekim 2018 tarihine kadar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Bildiri özetinin kabul edilmesi durumunda 4000 kelimelik taslak makalenin son gönderim tarihi 26 Ekim 2018’dir. En iyi makalelerin bir cilt hâlinde yayımlanması öngörülmektedir. Konferansa katılım ücretsizdir. Seçilen bildirilerin sahiplerinin sempozyum süresince konaklama ve ulaşım masrafları İRAM tarafından karşılanacaktır.

Önemli Tarihler

Özet Son Gönderim Tarihi

15 Ekim 2018

Mali destek talep ediyorsanız lütfen belirtiniz.

Kabul Bildirimi

20 Ekim 2018

 

Vize İçin Belge

20 Ekim 2018

 

Makale Son Gönderim Tarihi

26 Ekim 2018

 

Mali Destek Kararı

30 Ekim 2018

Yalnızca seçilen araştırmalar mali destek alabileceklerdir. Mali destek konaklama ve ulaşım masraflarını kapsamaktadır.

Sempozyum

25 Kasım 2018

 

Sorularınız ve düşünceleriniz için taylancokenoglu@iramcenter.org veya congress@iramcenter.org ile irtibata geçilebilir.