Çelişen Politikalar: Şattülarap Meselesine Dair Osmanlı Hariciye ve Harbiye Nezaretleri Arasındaki Anlaşmazlık, 1912-13

Çelişen Politikalar: Şattülarap Meselesine Dair Osmanlı Hariciye ve Harbiye Nezaretleri Arasındaki Anlaşmazlık, 1912-13

Doç. Dr. Burcu Kurt’un “Çelişen Politikalar: Şattülarap Meselesine Dair Osmanlı Hariciye ve Harbiye Nezaretleri Arasındaki Anlaşmazlık, 1912-13/Contesting Foreign Policy: Disagreement between the Ottoman Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of War on the Shatt al-Arab Dispute with Iran, 1912-13” başlıklı makale sunumu, İRAM İstanbul tarafından 1 Mayıs 2021 Cumartesi saat 16.00’da çevrim içi gerçekleştirilecektir. İstanbul Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Kurt’un sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Doç. Dr. Burcu Kurt, makalesinde öncelikle Şattülarap meselesinin ortaya çıkışını ele alır. Daha sonra  karşılıklı anlaşma çabalarına ve büyük güçlerin meseleye müdahalelerine değinir. Makalesinin sonunda ise İran ve Osmanlı Devleti arasında tartışma konusu olan Şattülarap meselesini Osmanlı kurumlarının birbiriyle çelişen görüşlerine odaklanarak tartışır. Osmanlı Devleti’nin Hariciye ve Harbiye Nezaretleri’nin meseleye dair farklı vizyonlarının devletin politika oluşturma sürecine ve sorunun çözümüne yönelik etkisine dikkat çeker.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   01/05/2021
Etkinlik Saati:   16:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   01/05/2021