Şahseven Türkçesi

Şahseven Türkçesi

Dr. Ahmet Çam’ın “Şahseven Türkçesi” başlıklı tez sunumu, İRAM İstanbul tarafından 26 Ocak 2022 Çarşamba saat 20.00’de çevrim içi gerçekleştirilecektir. Tezini İstanbul Kültür Üniversitesi’nde tamamlayan Çam’ın sunumu, İRAM YouTube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Tezde İran’daki Türk lehçelerinden Şahseven Türkçesi ele alınır. Kullanılan yöntem ve materyal hakkında bilgi verilen giriş bölümünde İran’ın Erdebil ve Zencan illerinde yaşayan Şahseven Türklerinin tarih ve kültürlerinden bahsedilir. “Ses Bilgisi”  başlıklı ikinci bölümde Şahseven Türkçesindeki ünlüler, ünsüzler, fonolojik süreçler ve vurgular incelenir. “Şekil Bilgisi” başlıklı üçüncü bölümde ise Şahseven Türkçesindeki isim, sıfat, zarf, zamir, fiil, fiilimsi ve edatlar analiz edilir. Hem şekil bilgisi hem de ses bilgisi, betimleyici dil bilgisi esaslarına göre incelenir. Metinler bölümünde tez kapsamında yararlanılan kırk bir adet derleme metin, çeviri yazı alfabesiyle birlikte sunulur. Çalışmanın son bölümünü oluşturan dizinde ise derleme metinlerde yer alan tüm sözcükler, alfabetik olarak sıralanır ve metinlerdeki anlamları verilir.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   26/01/2022
Etkinlik Saati:   20:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   26/01/2022