İran’ın Suriye Savaşında Bir Propaganda Aracı Olarak Kullandığı Meddahlar

İran’ın Suriye Savaşında Bir Propaganda Aracı Olarak Kullandığı Meddahlar

Adem Yılmaz’ın “İran’ın Suriye Savaşında Bir Propaganda Aracı Olarak Kullandığı Meddahlar/ Les Maddahs (les chantres religieux) un outil de propagande utilisé par l’Iran dans la guerre en Syrie” başlıklı tez sunumu, İRAM İstanbul tarafından 9 Şubat 2022 Çarşamba saat 20.00’de çevrim içi gerçekleştirilecektir. Tezini Paris Sosyal Bilimler İleri Araştırmalar Okulu’nda tamamlayan Yılmaz’ın sunumu, İRAM YouTube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Yılmaz, tezinin ilk bölümünde meddahlık geleneğinin tarihsel arka planını ele alır. Büveyhiler ve Safeviler başta olmak üzere tarihteki Şii devletlerin Kerbela hadisesini anmak üzere gerçekleştirdikleri matem törenleri hakkında bilgi verir. İkinci bölümde İran ve Suriye ilişkilerine değinerek iki ülke arasındaki ittifakın niteliğini ortaya koyar. İran’ın Suriye İç Savaşı’ndaki stratejisini göz önünde bulundurarak Seyyide Zeynep Türbesi söylemini analiz eder. Buradan hareketle, İran’ın bu savaşa olan ideolojik bakışını ve türbe muhafızları diye anılan İran kontrolündeki Şii silahlı grupları inceler. Yılmaz, tezinin üçüncü ve asıl bölümünde ise 24 meddahla gerçekleştirdiği görüşmelere dayanarak söz konusu meddahların Suriye İç Savaşı’ndaki faaliyetlerine eğilir. Sonuç olarak Yılmaz, İran İslam Cumhuriyeti’nin temelde dini bir ritüel olan matem merasiminden siyasi bir strateji olarak nasıl yararlandığını örneklerle ortaya koyar.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   09/02/2022
Etkinlik Saati:   20:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   09/02/2022