İttifak Perspektifinden “Direniş Ekseni” Söylemi: Tehdit Dengesi Kuramı ve Suriye İç Savaşı

İttifak Perspektifinden “Direniş Ekseni” Söylemi: Tehdit Dengesi Kuramı ve Suriye İç Savaşı

Kerem Türk’ün “İttifak Perspektifinden ‘Direniş Ekseni’ Söylemi: Tehdit Dengesi Kuramı ve Suriye İç Savaşı” başlıklı tez sunumu, İRAM İstanbul tarafından 9 Mart 2022 Çarşamba saat 20.00’de çevrim içi gerçekleştirilecektir. Tezini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Türk’ün sunumu, İRAM YouTube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Hâlihazırda Şehid Beheşti Üniversitesi doktora öğrencisi olan Kerem Türk’ün çalışması, 2000’li yıllarda bir söylem ve eylem olarak ortaya çıkan “Direniş Ekseni” kavramını merkeze alır. Amerika ve İsrail karşıtlığında birleşen İran ve bölgesel müttefikleri Suriye, Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad arasındaki ilişkiler her ne kadar 2000’li yıllarda “Direniş Ekseni” olarak tanımlansa da ilişkilerin kökeni 1979 İslam Devrimi ile İran’da yaşanan köklü değişime dek uzanır. Bu da “Direniş Ekseni” kavramının literatürde ağırlıklı olarak ideoloji ve kimlik gibi unsurların bir ürünü şeklinde tarif edilmesine neden olur. Oysa Ortadoğu’da yükselen bir dizi tehdidin söz konusu eksenin kuruluşuna eşlik etmesi, bu oluşumun söylem düzleminde incelenmesinin ve ideolojik olarak okunmasının ötesinde ittifak şeklinde değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Bu bağlamda tezde 2000’li yıllarda söylem olarak ortaya çıkan ancak temelleri 1979’da atılan “Direniş Ekseni” olgusunun ittifak olup olmadığı sorgulanır. “Direniş Ekseni”nin kuruluşunda ve güç kazanmasında Stephen Walt’un tehdit dengesi kuramından hareketle toplam güç, coğrafi yakınlık, saldırgan kapasiteler ve saldırgan niyetler gibi unsurların rolü hem 1979-2010 arası dönem hem de 2010’dan günümüze Arap Baharı süreci özelinde Suriye iç savaşı bağlamında irdelenir. Ayrıca 1979 İslam Devrimi ile devlet kimliğinde yaşanan büyük dönüşümün Devrim öncesi ve sonrasında İran’ın ittifak davranışını nasıl şekillendirdiği, ideolojik dönüşümün ittifak davranışına nasıl etki ettiği de incelenir. Bu çerçevede tezde kalitatif araştırma yöntemlerinden vaka analizi ve söylem analizi yöntemleri kullanılır.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   09/03/2022
Etkinlik Saati:   20:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   09/03/2022