Devrim Sonrası İran’da Kimlik, Ulus ve Devlet Tartışmaları: Sistan ve Belucistan Örneği

Devrim Sonrası İran’da Kimlik, Ulus ve Devlet Tartışmaları: Sistan ve Belucistan Örneği

Zehra Boğatemur’un “Devrim Sonrası İran’da Kimlik, Ulus ve Devlet Tartışmaları: Sistan ve Belucistan Örneği” başlıklı tez sunumu İRAM İstanbul tarafından 17 Nisan 2021 Cumartesi 16.00’da çevrim içi gerçekleştirilecektir. Tezini İstanbul Medeniyet Üniversitesinde tamamlayan Boğatemur’un sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Boğatemur, tezinin ilk bölümünde kavramsal bir çerçeve çizerek kimlik, ulus, ulusçuluk ve ulus-devlet kavramlarını inceler. Kimlik kavramını inşacı teori çerçevesinde ele alarak kimliğin uluslararası sistemdeki yeri ve önemini izah eder. İkinci bölümde ise İran İslam Cumhuriyeti kimliğini oluşturan etmenlere değinerek bu kimliğin özellikle Şii-Müslüman yönü üzerine durur. Ayrıca İran Anayasası’na göre azınlıklar ve azınlıkların temsil haklarını da inceler. Boğatemur, tezinin ana bölümü olan üçüncü bölümde ise Sistan ve Belucistan Bölgesi’nin sosyo-politik arka planını vererek anayasadaki “Şii-Müslüman” ifadesinin bölge halkına yaşattığı kültürel, politik ve ekonomik zorluklara değinir. Son olarak İran devletinin bölgedeki politikalarına yer vererek halkın bu politikalara tepkisini de dile getirir.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   17/04/2021
Etkinlik Saati:   16:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   17/04/2021