Modern Dönem Şiîlik Eleştirileri Bağlamında Ahmed Kesrevî’nin Görüşleri ve Pâkdinîyân Hareketi

Modern Dönem Şiîlik Eleştirileri Bağlamında Ahmed Kesrevî’nin Görüşleri ve Pâkdinîyân Hareketi

Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu’nun “Modern Dönem Şiîlik Eleştirileri Bağlamında Ahmed Kesrevî’nin Görüşleri ve Pâkdinîyân Hareketi” başlıklı makale sunumunun kaydı, 27 Mart 2021 Cumartesi saat 16.00’da İRAM Youtube kanalından izlenebilecektir.

Ahmetoğlu, makalesinde Kesrevî’nin hayatı ve faaliyetlerini, Kesrevî’nin kendi yazılarına ve hakkında yazılan eserlere başvurarak ele alır. Kesrevî’nin yaşadığı Kaçar ve Pehlevi dönemlerinin dinî ve siyasî arka planını verirken Kesrevî’nin kaleme aldığı eserleri türlerine göre sınıflandırır ve sıralar. Kesrevî’nin içtimaî ve siyasi görüşlerinin yanı sıra dinî-mezhebî konulardaki görüşlerine de yer verir.

Makalede, Kesrevî’nin, Şiiliğin kökenlerine ve Şii din adamlarına yönelttiği eleştirilerle birlikte Mehdîlik ve Kerbela Hadisesi karşısında Şiilerin tutumuna dair değerlendirmeler de yer alır. Kesrevî’nin temel görüşleri etrafında şekillenen Pâkdinîyân Hareketi’nin fikrî temelleri ve eylemleri analiz edlilir. Son olarak da Kesrevî’ye yöneltilen eleştirilere değinilir.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   27/03/2021
Etkinlik Saati:   16:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   27/03/2021