İran’ın Afgan Lejyonerleri: Fatimiyyun Tugayı

İran’ın Afgan Lejyonerleri: Fatimiyyun Tugayı
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

2003’te Irak’ın ABD tarafından işgali ve 2010’da başlayan Arap Baharı, mevcut güvenlik, ekonomik ve stratejik yapılarını altüst etmiştir. Bu süreçte büyük güçlerin ve bölgesel aktörlerin nüfuz kazanmak üzere Orta Doğu üzerindeki rekabeti, bölgeyi vekalet savaşlarının yaşandığı bir eylem alanına dönüşmüştür. ABD ve Rusya gibi sistemik güçler zaten, yerel, etnik, mezhebî ve siyasî nedenlerle yapay bir şekilde parçalanmış olan yapılardan da faydalanarak bölgesel aktörlerle yine başka bölgesel aktörlere karşı ittifaklar kurmuşlar ve böylece bölgesel ve küresel çatışma alanları arasında bir bağlantı (linkage) oluşmuştur. Bu açıdan Orta Doğu’daki bölgesel çatışma uluslararası sistemdeki çatışmayla iç içe geçmiştir.