Rahim Farzam

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Eskişehir Osmangazi üniversitesi Tarih Bölümünde "Safevî Devleti'nin Doğu Politikası 1501-1736” başlıklı tezini tamamlayarak doktora derecesi alan Farzam, araştırmalarında İran iç ve dış politikası, Ortadoğu’da devlet dışı aktörler gibi konulara ağırlık vermektedir. Farzam ana dili Özbekçenin yanı sıra iyi derecede Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Son Yazıları